2019 Videos

Tiệc Trà " Thắp Sáng Ngọn Lửa Giác Ngộ: Trở Về Quê Hương Đích Thực" tại Thiền Viện Phổ Môn

Thế Nào Mới Thật Sự Là Tu ? Và Tu Bắt Đầu Từ Đâu?

Thời Nay, Làm Sao Biết Được Ai Là Minh Sư Giúp Mình Giác Ngộ - Giải Thoát?

Tiền Bạc - Địa Vị - Danh Vọng ...CŨNG KHỔ! Chỉ Có GIÁC NGỘ Mới Có HẠNH PHÚC THẬT SỰ

Chỉ Khi Có Tuệ Giác Thì HẠNH PHÚC, NIỀM VUI & BÌNH AN THẬT SỰ Mới Có Mặt

Chỉ Có Bậc Giác Ngộ Giúp Mình Có Tình Thương Vô Điều Kiện

Hội Xuân Giác Ngộ 2018 - Awake New Year  - Thiền Viện Phổ Môn