top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Tỉnh Thức

~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~

Đừng mong ai cho mình nụ cười,

Đừng mong ai cho mình hạnh phúc,

Đừng quên đi phút giây hiện tại,

Tỉnh thức quay về nhận lại Chơn Tâm.

Đừng mong ai cho mình nụ cười,

Đừng mong ai cho mình hạnh phúc,

Đừng quên đi phút giây hiện tại,

Tỉnh thức quay về nhận lại Chơn Tâm.

bottom of page