Thuyền Giác Ngộ

~ Sư Cô Phổ Niệm ~

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

Hãy mau lên thuyền, và

Cùng nhau lập tức ra khơi

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Chúng ta có hai bậc Giác Ngộ hướng dẫn

Thầy Phổ Môn và Thầy Suối Từ

Sẽ đưa chúng ta thể nhập Thế Giới Giác Ngộ!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Em đã mệt mỏi với cuộc sống của mình chưa?

Có quá nhiều thăng trầm, và

Khổ đau triền miên!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Em có biết Thế Giới Giác Ngộ như thế nào không?

Nơi đó có tình thương vô bờ, và

Chơn hạnh phúc vô tận!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Thế Giới Giác Ngộ là vô ngã, em có biết không?

Nơi đó thấy rõ suốt mọi thứ,

Nhưng không hề phân biệt so sánh!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Thế Giới Giác Ngộ thanh tịnh và bao la

Trí Tuệ vô biên, và

Từ Bi vô hạn!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Em có muốn được sống trong thế giới đó không?

Vậy em còn chần chờ gì nữa?

Hãy đua nhau lên thuyền ngay!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Em có muốn đến Thế Giới Giác Ngộ sớm hơn không?

Vậy hãy tham gia các lớp học

Và ghi danh tham dự các khóa tu!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?

 

Chúng ta có hai bậc Giác Ngộ hướng dẫn

Thầy Phổ Môn và Thầy Suối Từ

Sẽ đưa chúng ta thể nhập Thế Giới Giác Ngộ!

Em có muốn lên Thuyền Giác Ngộ không?