top of page

 
2021 Videos

GIVINGTUESDAY 2021 - CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG HỘI TRƯỜNG - TRUNG TÂM GIÁC NGỘ - THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

ĐÁM GIÁC - LỄ KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ CHO HL TÂM QUẢNG | TÂM THƯỜNG | TÂM TRIỆT | TÂM MẪN | 28.09.2021

LỄ XUẤT GIA - THỌ GIỚI KẾT DUYÊN VÀ THỂ NHẬP THỂ TÁNH GIÁC NGỘ TẠI THIỀN VIỆN SUỐI TỪ, DALLAS

ĐÁM GIÁC - LỄ KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ CHO HƯƠNG LINH LƯƠNG TUYẾT HƯƠNG - PHÁP DANH DIỆU PHƯƠNG

ĐÁM GIÁC - LỄ KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ CHO HƯƠNG LINH LƯƠNG TUYẾT HƯƠNG - PD DIỆU PHƯƠNG

(PHẦN 2)

THIỀN TRÀ: CHỐN VỀ GIÁC NGỘ | Thiền sư Thích Diệu Thiện & Ni sư Thích Nữ Giới Hương

LỄ VU LAN 2021 - THẮP NẾN KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ - Thiền Viện Phổ Môn

WAKE UP TO LIVE IN THE REAL WORLD & END THE DREAM WORLD

ĐÁM GIÁC - PT Diệu Ngân - Thiền sư Giác Ngộ THÍCH DIỆU THIỆN khai mở Tuệ giác - Thiền Viện Phổ Môn

Awake Talkshow về Thiền sư Giác ngộ Thích Diệu Thiện, phỏng vấn bởi Ni sư Thích Nữ Giới Hương

LỄ PHẬT ĐẢN - TRI ÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA VÀ NHỮNG BẬC THẦY GIÁC NGỘ - Thiền Viện Phổ Môn

bottom of page