Sự Kiện

Sự Kiện Đã Qua

TIỆC TRÀ 'PHỔ MÔN SUỐI TỪ CHÀO BÌNH MINH' (Huntington Beach, California)

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 – 2:00 giờ - 5:00 giờ chiều

TIỆC TRÀ SINH NHẬT PHỔ MÔN (Houston, Texas)

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 3 – 2:00 giờ trưa - 5:00 giờ chiều

TIỆC TRÀ VU LAN (Houston, Texas)

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

TIỆC TRÀ (Houston, Texas)

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 10 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

Thiền Viện Phổ Môn | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Thiền Viện Phổ Môn