Khóa Lễ

Hàng năm, Thiền Viện Phổ Môn có tổ chức các lễ hội truyền thống Phật giáo nhằm đưa tinh thần Giác ngộ vào đời sống của mỗi người Phật tử.

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN GIÁC NGỘ 2019 - TẾT KỶ HỢI

Thứ Hai đến thứ Năm, ngày 4 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019
 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2563 ở Phổ Môn Houston

Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2019 – 11:00 giờ sáng - 2:00 giờ trưa

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2563 ở Suối Từ Dallas

Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

ĐẠI LỄ VU LAN ở Phổ Môn Houston

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

ĐẠI LỄ VU LAN ở Suối Từ Dallas

Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

Thiền Viện Phổ Môn | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Thiền Viện Phổ Môn