Lịch Sinh Hoạt 2020

TRẠI ĐÔNG GIÁC NGỘ 5 NGÀY (khóa tu cho Cha mẹ và Con cái tuổi từ 7 - 18) ở Phổ Môn Houston

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 1 năm 2020

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ ở Phổ Môn Houston

Thứ Bảy 04/01/20, 10AM - 10PM

Chủ Nhật 05/01/20, 10AM - 8PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ 2020 - TẾT CANH TÝ

Lịch Sinh Hoạt 2019

KHÓA TU HỌC 6 NGÀY ( Orange County, California )

Thứ Năm đến Thứ Ba, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 1

TIỆC TRÀ 'PHỔ MÔN SUỐI TỪ CHÀO BÌNH MINH' ( Huntington Beach, California )

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 – 2:00 giờ - 5:00 giờ chiều

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY ( Huntington Beach, California )

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 1

TRẠI XUÂN 'NIỀM VUI GIÁC NGỘ' (dành cho Thanh Thiếu Niên) ở Phổ Môn Houston

Thứ Bảy đến Thứ Hai, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 1

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY

Thứ Bảy đến Thứ Hai, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 1

KHÓA SÁM HỐI & ĐỐT NẾN CÚNG PHẬT CUỐI NĂM

Thứ Sáu đến Chủ nhật, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2

LỄ ĐÓN GIAO THỪA

Thứ Hai, ngày 4 tháng 2

ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ 2019 - TẾT KỶ HỢI

Thứ Ba đến Thứ Năm, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY

Thứ Sáu đến Chủ nhật, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 2– 11:00 giờ sáng - 2:00 giờ trưa

TRẠI XUÂN 'NIỀM VUI GIÁC NGỘ' (dành cho Thanh Thiếu Niên) ở Suối Từ Dallas

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3

KHÓA TU 3 NGÀY ở Suối Từ Dallas

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3

TIỆC TRÀ 'SINH NHẬT PHỔ MÔN'

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 3 – 2:00 giờ trưa - 5:00 giờ chiều

KHÓA TU HỌC 10 NGÀY

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2563 ở Phổ Môn Houston

Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5 – 4:30 giờ chiều - 8:00 giờ tối

TIỆC CHAY 'PHỔ MÔN SUỐI TỪ CHÀO BÌNH MINH' ( Vancouver, Canada )

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 – 5:30 giờ chiều - 9:00 giờ tối

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY ( Vancouver, Canada )

Thứ Tư đến Thứ Ba, ngày 22 đến ngày 28 tháng 5

TIỆC TRÀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2563 tại Suối Từ Dallas

Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

 

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên) ở Phổ Môn Houston

 

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ (dành cho Ni chúng)

Thứ Hai đến Thứ Hai, từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 7

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên) ở Suối Từ Dallas

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên) ở Phổ Môn Houston

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8

TIỆC TRÀ VU LAN ở Phổ Môn Houston

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

KHÓA TU 3 NGÀY ở Phổ Môn Houston

Thứ Sáu đến Chủ nhật, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8

TIỆC TRÀ VU LAN ở Suối Từ Dallas

Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY ở Suối Từ Dallas

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9

TIỆC TRÀ TẠ ƠN ở Phổ Môn Houston

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 10 – 5:00 giờ chiều - 8:00 giờ tối

KHÓA TU HỌC 10 NGÀY

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 10

TRẠI ĐÔNG GIÁC NGỘ 5 NGÀY (khóa tu cho Cha mẹ và Con cái tuổi từ 7 - 18) ở Suối Từ Dallas

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12

KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG (dành cho Ni chúng)

Thứ Hai đến Thứ Hai, từ ngày 16 đến 30 tháng 12

TRẠI ĐÔNG GIÁC NGỘ 5 NGÀY (khóa tu cho Cha mẹ và Con cái tuổi từ 7 - 18) ở Phổ Môn Houston

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 1 năm 2020

Thiền Viện Phổ Môn | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Thiền Viện Phổ Môn