top of page

 

Thơ Thiền

BƯỚC TỚI

 

Năm mới, năm mới, năm mới
Tăng đoàn Giác ngộ luôn đi tới.
Một lòng vượt thoát biển tử sinh
Sát cánh bên nhau, về Nguồn cội.

Thiền Sư Thích Thông Hội

Jan 3, 2021

CÁ HỒI VỀ NGUỒN

 

Cá Hồi vượt thác, về nguồn

Người, sao hờ hửng, chẳng buồn nhớ Quê?

Khi gềnh thác, lúc sơn khê

Hiểm nguy chờ chực, gần kề tử sinh.

Xả thân tâm, chẳng còn mình

Chỉ còn thôi thúc của Tình Yêu Quê.

Thiền Sư Thích Thông Hội

2019

NHỮNG ĐÓA SEN ĐẦU XUÂN

 

Đầu Xuân, Sen nở ngát trời

Trò Chơi Vô Thượng, tuyệt vời làm sao!

Tăng đoàn Giác ngộ lớn mau

Bước chân Bi, Trí đi vào nhân gian.

Thiền Sư Thích Thông Hội

2019

ĐÈN TUỆ

Nương theo đèn Tuệ quay về

Lìa xa Cõi Tạm, say mê thuở nào.

Khổ đau, tăm tối, xin chào

Quê Hương Giác Ngộ, bước vào thênh thang.

Thiền Sư Thích Thông Hội

2019

GIAO THỪA 2021

THẦY TẶNG TĂNG ĐOÀN

GIÁC NGỘ

 

Tết ở trời Tây cũng tuyệt vời

Giao thừa, pháo nổ sáng nơi nơi.

Tăng đoàn Giác ngộ lòng thôi thúc

Xả biển, về Quê giống cá Hồi.

Thiền Sư Thích Thông Hội

Dec 31, 2020

NGUYỆN LỰC NGÚT TRỜI

Ở xa Thầy mà sức sống bừng bừng

Yêu Giác ngộ nên xả thân dấn bước.

Nguyện lực ngút trời, đường về thông suốt

Dù khó khăn chướng ngại, đáng gì đâu?

Sức mạnh “Bạt sơn” năng lực nhiệm mầu

Núi nhân ngã chợt tan thành mây khói.

Huynh đệ bên nhau, một lòng đi tới

Giác ngộ gần, Thầy cũng ở bên con!

Chí cả gặp nhau, dù chết không sờn.

Quyết thể nhập Chơn như, thoát vòng sinh tử!

Cứu cả thế gian thoát trùng trùng lửa dữ

Thế giới này, thanh tịnh và an vui!

Thiền Sư Thích Thông Hội

Aug 2020

PHỔ MÔN NGUYỆN LỰC

 

Phổ Môn nguyện lực sáng ngời

Mong làm sống dậy nơi Thầy độ sanh

Dù Covid, Nắng Houston,

Vì yêu Giác ngộ dấn thân trải lòng.

Thiền Sư Thích Diệu Thiện

Jul 22, 2020

TRÒ CHƠI VÔ THƯỢNG

Ta sống mà chơi giữa cuộc đời

Cho phiền não dứt tâm thảnh thơi

Chơi sao cho suốt trò Vô Thượng

Trí Tuệ, Từ Bi tỏa sáng ngời.

Thiền Sư Thích Thông Hội

Jan 2020

TĂNG ĐOÀN GIÁC NGỘ

 

Đầu Xuân, Sen nở ngát trời
Trò Chơi Vô Thượng, tuyệt vời làm sao!
Tăng đoàn Giác ngộ lớn mau
Bước chân Bi, Trí đi vào nhân gian.

Thiền Sư Thích Thông Hội

2020

TẶNG HỘI ĐẠO & LIỄU TUỆ

Con nay 86 tuổi rồi

Tình Yêu Giác Ngộ sáng ngời trong con.

Một đi, đi tận cội nguồn

Thênh thang sống giữa Quê Hương tuyệt vời.

Thiền Sư Thích Thông Hội

2020

ĐỀU LÀ QUYẾN THUỘC

Ai hay, cả thế gian này

Đều là quyến thuộc của ngày xa xưa.

Ân sâu, kể mấy cho vừa

Thế gian đền đáp, bao giờ cho xong.

Nguyện ghi khắc trọn tấm lòng

Kết duyên giúp họ, thoát vòng trầm luân.

Thiền Sư Thích Thông Hội

2019

MỘT ĐÓA SEN

 

Đoá sen toả sáng mười phương

Cúng dường chư Phật, soi đường chúng sinh.

Từ Đản sinh đến Vô sinh

Tình yêu Giác ngộ trở thành thiên thu.

Thiền Sư Thi