top of page
Resort Pho Mon.jpg

Thiền Viện Phổ Môn

Thiền Viện Phổ Môn

~ Cơ sở đầu tiên ~

Địa điểm đầu tiên của

THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

2619 Charles Lane, Sugar Land, TX 77498

Điện thoại: (281) 565-9718

Email: thienvienphomon2001@universaldoor.org

Sau khi thể nhập Tâm Giác Ngộ, cùng năm đó, 2001, trong một chuyến về thăm Houston, Thiền Sư Thích Diệu Thiện gặp 2 người Phật tử, lúc ấy họ đang có những trăn trở trong nội tâm và tha thiết cầu mong Thiền Sư giúp. Thiền Sư đã dành nhiều thời giờ, đương cơ điểm hóa và khai thị con đường Giác ngộ cho họ, nhờ vậy, họ thấy trong người nhẹ ra, nội tâm thông thoáng, mối tương quan giữa mình và người trở nên tươi vui và an lạc hơn. Nhận thấy con đường khám phá nội tâm để trở về Tâm Giác Ngộ, thật kỳ diệu và mang lại nhiều lợi ích, họ đã giới thiệu cho nhiều người cùng đến tu học với Thiền Sư. Càng tu học, hiểu, thực hành và trãi nghiệm, càng thấy lợi lạc, nên số lượng Thiền sinh ngày càng gia tăng, dần

dần hình thành một nhóm tu học khá đông. Lúc này, nhà của các Phật tử không đủ không gian cho sinh hoạt của một nhóm quá đông. Sau đó, tất cả Thiền sinh tha thiết cầu thỉnh Thiền Sư Thích Diệu Thiện ở lại Houston thành lập Thiền viện, thuận tiện cho nhiều người về tu tập chuyển hóa nội tâm, thể nhập Tâm Giác Ngộ, có được Chơn hạnh phúc.

 

Sau 2 năm tận tụy độ sanh, vì thấy đại chúng tha thiết cầu Giác ngộ, Thiền Sư đã nhận lời thỉnh cầu ở lại Houston. Thiền Sư và mọi người tìm được căn nhà nằm trên mảnh đất rộng thoáng trên đường Charles Lane thuộc thành phố Sugar Land. Thiền Viện Phổ Môn được thành lập bởi nhân duyên đó. Ngày ra mắt Thiền Viện, có sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử.

Thiền viện có tên gọi “Phổ Môn” là Tâm Nguyện độ sanh rộng lớn của Thiền Sư Thích Diệu Thiện sau khi thể nhập Tâm Giác Ngộ, nhìn thấy chúng sanh đang trôi lăn trong sanh tử, khổ đau nên phát đại nguyện bước vào đời, chỉ nhằm khai thị và hướng dẫn giúp chúng sanh không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc, hiểu, tin, nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ, thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi.

bottom of page