top of page
2 Thay (3).png
ThayPM-Brownrobe-TGN-Gradient.png

Vài nét về Thiền Sư Thích Diệu Thiện

  • Facebook
  • YouTube
images%20(1)_edited.png

Thiền Sư Thích Diệu Thiện là một vị Thầy Giác Ngộ, là người sáng lập Thiền Viện Phổ Môn ở Houston, Texas vào năm 2003.

Nỗi Trăn Trở - Thao Thức Chốn Về Giác Ngộ

hình Thầy PM lúc nhỏ.jpg

Thiền Sư Thích Diệu Thiện thế danh Diệu Thiện, họ Nguyễn, gốc Huế, sanh tại Việt Nam, trong một gia đình Phật giáo thuần thành. Ngay từ thuở còn rất nhỏ, Thiền sư đã có những trăn trở, thao thức về cảnh đời biến đổi, khổ đau sanh tử và đồng thời, Thiền sư cũng biết rằng có một chốn về, nơi đó không có khổ đau, sống chết. Tuy nhiên, không biết làm thế nào quay về. Nỗi trăn trở luôn canh cánh trong lòng, chính là động lực giúp Thiền sư không ngừng tìm kiếm câu trả lời.

Xuất Gia Học Đạo Để Tìm Câu Trả Lời

received_2034936873384501.jpeg

Thiền Sư Thích Diệu Thiện tốt nghiệp Thạc sĩ, năm 2000

Năm 13 tuổi, nhân đọc được các tác phẩm nói về hành trình tìm đạo của Bồ Tát Cồ Đàm (tức Thái Tử Sĩ-Đạt-Đa), Thiền sư rất vui vì đã có bậc Đạo sư tìm ra ánh sáng Giác ngộ, giải thoát khổ tử sanh. Đây là một minh chứng, giúp Thiền sư có thêm niềm tin, động lực và sức mạnh để xuất gia tìm Giác ngộ.

Năm 1989, tốt nghiệp lớp 12 và xuất gia lúc 18 tuổi với Ni trưởng Thích Như Châu tại Thiền Tự Hoa Nghiêm, Định Quán.

 

Năm 1993, thọ giới Tỳ Kheo Ni tại giới đàn Đại Tòng Lâm.

 

Năm 1994, tốt nghiệp khóa Cao Đẳng Phật Học tại Ni Viện Thiện Hòa (Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam).

 

Mặc dù suốt 5 năm chuyên cần học Kinh-Luật-Luận, khuya sớm dụng công tinh tấn hành trì, nhưng nỗi thao thức vẫn canh cánh trong lòng, vì chưa tìm được câu trả lời.

Năm 1994, lúc 23 tuổi, Thiền sư cùng với gia đình định cư tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Cũng trong năm này, Thiền sư có dịp đi thăm và tu học ở nhiều đạo tràng, nhưng vẫn không có nơi nào giúp Thiền sư trả lời những câu hỏi lớn luôn thao thức và trăn trở trong lòng.

Năm 1995, Thiền sư về chùa Tâm Quang, Michigan. Ngoài việc hướng dẫn Phật tử tu học tại chùa và các nơi, Thiền sư theo học Đại học Western Michigan, ngành Phật học với niềm mong ước “biết đâu nhờ chuyên cần đi sâu vào học và ứng dụng Phật lý, mình sẽ được Giác ngộ”.

 

Cuối năm 2000, Thiền sư tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Tôn giáo Tỷ Giảo và Thân tâm Trị Liệu (Comparative Religion and Holistic Health). Cầm bằng Thạc Sĩ trên tay, nhìn về tương lai phía trước, tất cả đều vô nghĩa vì vẫn chưa tìm được câu trả lời cho nỗi thao thức và trăn trở Chốn về Giác ngộ, giải thoát.

Hành Trình Vòng Quanh Thế Giới Tìm Minh Sư Khai Ngộ

Thay%20travel_edited.jpg

Thiền Sư Thích Diệu Thiện cùng cô bạn học Mỹ Kathleen (nay là Sư Cô Phổ Nguyện, đệ tử đầu tiên của Thiền sư) xem bản đồ để bắt đầu hành trình tầm sư cầu Giác ngộ

Sáu năm trôi qua với nhiều trải nghiệm Tu học và nhiều kiến thức học hỏi, cũng không đưa đến Giác ngộ, giải thoát. Tháng 2, năm 2001, lúc 30 tuổi, Thiền sư quyết định buông bỏ tất cả lại sau lưng, không màng đến thân mạng, lên đường đi vòng quanh thế giới, mong gặp được Minh sư khai ngộ. Thiền sư phát lời đại nguyện: “chuyến đi này, nếu không tìm được Chốn về Giác ngộ, Thiền sư sẽ không quay về Mỹ nữa”. Khi biết được tin Thiền sư lên đường tầm đạo, Ôn Hội Chủ Chùa Việt Nam Thích Mãn Giác ở Cali hết lời khuyên ngăn, vì mọi nguy hiểm dọc đường. Nhưng thấy chí Thiền sư đã quyết, cuối cùng, cùng Hòa thượng Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam Thích Nguyên Hạnh ở Houston chúc Thiền sư thành tựu chí nguyện.

 

Nếu ngày xưa, Bồ tát Cồ Đàm 6 năm khổ hạnh tầm đạo, trải nghiệm các Thiền, chứng Tứ không, Tứ định với các đạo sư, nhưng cũng từ giả ra đi, để cuối cùng phát nguyện quay về đối diện với chính mình và thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì thời hiện đại này, Thiền sư Thích Diệu Thiện, thân nữ nhi, nhưng mang chí nguyện của bậc trượng phu, một mình với 3 y, 1 bát, 1 vali nhỏ, vài bộ quần áo và một ít tịnh tài để đi tìm đạo. Thiền sư không dự định trước nơi ăn chốn ở, có khi ngủ ở rừng, ở núi, ở nhà ga, hằng ngày chỉ ăn một nãi chuối... Thiền sư cũng dừng chân ở nhiều Trung Tâm Thiền uy tín ở các nước như Pháp, Tích Lan, Thái Lan..., trải nghiệm các Thiền, bật tung và thấu suốt được nhiều tầng tâm thức trong nội tâm, nhưng Thiền sư vẫn phải ra đi, vì chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi lớn của đời mình.

Thể Nhập Tâm Giác Ngộ, Giải Thoát Khổ Tử Sanh

Tich Lan 017.jpg
Tich Lan 009.jpg

TÍCH LAN

Thai 011.jpg
Thai 005.jpg

THÁI LAN

Cuối cùng, tại Thái Lan, trong tận cùng của sự trăn trở và bế tắc, Thiền sư quyết định dừng chân, phát nguyện quay về đối diện chính mình. Tại Trung Tâm Thiền The Suan Mokkh International Dharma Hermitage, ngày 08 tháng 04 năm 2001, ngày thứ 8, trong khóa Thiền 10 ngày, Chân lý Giác ngộ đã bùng vỡ, các câu hỏi có được đáp án. Thiền sư đã “bật tung nội tâm, thấu suốt và phá sập nguồn gốc vô minh, tham ái, sân hận, hoàn toàn thể nhập và sống với tự tánh thanh tịnh, rỗng rang, vô nhiễm của Chư Phật, ngay đây tất cả câu hỏi đã có câu trả lời: Giác ngộ là gì? Ở đâu? Khổ đau là gì? Vì sao khổ đau có mặt? Ta là ai? Làm sao Giác ngộ, giải thoát khổ sinh tử? Làm sao Giác ngộ, cứu độ chúng sanh? Và từ đó, Thiền sư trở về sống với Tâm Phật trong từng phút giây”.

Đại Nguyện Độ Sanh

Ngay giây phút thể nhập Tâm Giác Ngộ, thể tánh thanh tịnh nơi Thiền sư thấy chúng sanh đang lặn ngụp trong biển khổ trầm luân, đồng thời thấy mỗi người đều có tiềm năng Giác ngộ nên phát đại nguyện vào đời giúp tất cả chúng sanh thể nhập Tâm Giác Ngộ, giải thoát khổ tử sanh. Và bài thơ Nụ Cười Nở Mãi Trên Môi được ra đời từ đó.

 

Khi trái tim rộng mở,

Ta đi vào đời mà không chút lo âu.

Vì tình thương chan chứa muôn loài,

Là cho đi, và vui với những gì xảy đến với Ta.
 
Ta chỉ muốn mọi người An vui,

Sớm tìm về Nguồn Sáng Chơn như,

Mà từ lâu thường mãi chiếu soi,

Do lầm mê che lấp bao đời,

Mau quay về nhận rõ Nguồn chơn.
 

Dù biết đường đi vất vả,

Nhưng không gì chùn bước chân Ta,

Vì đời, Ta nguyện dấn thân trọn

Cho người người lòng mãi đơm hoa.

Và từ đây, nguyện dấn thân trọn

Cho nụ cười nở mãi trên môi

Cho nụ cười nở mãi trên môi

Trên môi mọi người...

***Năm 2001, sau khi thể nhập Tâm Giác ngộ, đại nguyện độ sanh có mặt, Thiền Sư Thích Diệu Thiện tiếp tục hoằng Pháp tại các nước như Thái Lan, Việt Nam, Hồng Kông, Đài loan, Nhật Bản, Tích Lan...

Ba Mươi Năm Trước Và Sau

"Ba mươi năm trước và sau

Chốn về toả sáng, nhiệm mầu là đây.

Tuyệt vời một cuộc đổi thay

Trần gian từ đó, ngát đầy hương Sen."

(4 câu thơ Thầy Giác ngộ Suối Từ tặng Thầy Giác ngộ Phổ Môn)

Bài viết về Thiền sư Thích Diệu Thiện, do Ni Sư Thích Nữ Giới Hương viết, về con đường Giác ngộ giải thoát của Thiền sư cũng như sự độ sanh không ngừng nghỉ một phút giây nào của Người kể từ giây phút thể nhập Tâm Giác Ngộ ngày 8 tháng 4 năm 2001, vào 20 năm trước.

......Đọc thêm.....

bottom of page