top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Thầy Ơi! Xin Cho Con Trở Về

~ Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ ~

Khi Xưa con chẳng biết

Mê lầm và ôm chấp

Ở ngay nơi tâm con

Làm khổ biết bao người

 

Nhờ ơn Thầy điểm hoá

Con chợt bừng tỉnh ra

Thầy là nguồn sáng Chơn như

dắt dìu con qua sông mê

Soi sáng lối, dẫn con về

 

Về quê hương của Thầy

Không khổ đau phiền luỵ

Nơi chỉ có tự tại, thênh thang

Nơi chỉ có suối nguồn từ bi

 

Tình thương của Thầy

Bao dung hết chúng sanh

đang đắm chìm trong biển khổ trần gian

Nên trôi lăn trong sanh tử luân hồi

 

Tuệ Giác Thầy vô biên

chiếu rọi thấu tâm con

Phá tan lầm mê chấp

Cho con tỏ lối về

 

ĐK1

Thầy ơi! Xin cho con trở về

Cho con trở về

Quê hương của Thầy

Thầy ơi! Xin cho con trở về

Cho con trở về

Quê hương Giác Ngộ

Lòng con giờ đây khẩn thiết

Xin Thầy cứu con! Thoát vòng trầm luân

 

Thầy là vầng thái dương

Chiếu sáng khắp muôn phương

Khơi dậy nguồn Chơn Giác

Giải thoát gốc mê lầm.

 

ĐK 2

Thầy ơi! Con nay quyết trở về, nay quyết

trở về Quê hương của Thầy

Thầy ơi! Con nay quyết trở về, con quyết

trở về Quê hương Giác Ngộ

Vầng dương giờ đây tỏa sáng

Thể nhập chơn như

Thoát vòng tử sanh...

bottom of page