top of page
8-TDTFoundationBar.jpg

 

Thich Dieu Thien Awake Foundation

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Bậc Giác ngộ là ruộng Giác ngộ quý nhất cho mọi người gieo trồng, đây là phước thù thắng vì được kết nhân duyên Giác ngộ, với một bậc Thầy Giác ngộ, Thiền sư Diệu Thiện. Tại sao là phước thù thắng? Nhờ kết được duyên lành này, là cơ hội để ta gặp gỡ bậc Giác ngộ, được khai mở nội tâm và sẽ có ngày Thiền sư giúp ta thể nhập Tâm Giác ngộ, thoát khỏi cội gốc vô minh, tham ái. Trong đời này, để có ruộng Giác ngộ cho ta gieo trồng, không dễ.

 

19 năm qua, sau khi Giác ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện đã không ngừng khai tâm, đánh thức hạt giống Giác ngộ trong vườn tâm của mọi người, tận tụy tưới tẩm và giúp họ biết nuôi dưỡng hạt giống đó cho đến ngày hoa trái Giác ngộ nở rộ. Lòng tận tụy độ sanh xuất phát từ tuệ giác và tình thương vô điều kiện của bậc Thầy Giác ngộ. Bao năm qua, từng giờ từng phút không ngừng chiếu soi ánh sáng Giác ngộ vào trong tâm mọi người, giúp người nhận ra khả năng Giác ngộ, thấu suốt cội nguồn vô minh phiền não, rơi rụng khổ đau lầm mê. Chính Tuệ giác, Từ bi và diệu dụng độ sanh của Thiền Sư Thích Diệu Thiện đã giúp nhiều người, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo, hiểu, tin, nhận ra và thể nhập Tâm Giác ngộ. Nhiều thiền sinh không chỉ xúc chạm mà còn thể nhập Tâm Giác Ngộ nơi chính họ, nên niềm tin về Giác ngộ càng tăng, tâm cầu Giác ngộ càng mạnh, và phát nguyện theo Thiền sư tu học để trở về sống với Tâm Giác Ngộ, hoàn toàn giải thoát sanh tử.

 

Với tâm nguyện độ sanh rộng lớn đưa tinh thần Giác ngộ vào cuộc đời, mong cho mọi người biết được có chốn về Giác ngộ và có cơ hội cúng dường kết duyên Giác ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện đã tạo ra “Thich Dieu Thien Awake Foundation” (Ruộng Giác Ngộ).

 

Thiền viện Phổ Môn rất mong và hoan hỷ đón nhận sự phát tâm “Kết Duyên Giác Ngộ với Thiền Sư Thích Diệu Thiện” từ khắp nơi trên thế giới, đến khi duyên lành đến, Thiền Viện có cơ hội đón quý vị, cũng như người thân, bạn bè về tu học, mà hoa trái Giác ngộ đầu tiên quý vị có thể thu hoạch là nhận ra Tâm Giác Ngộ nơi chính mình, có được Chơn hạnh phúc trong cuộc sống và tiến xa hơn trên con đường Giác ngộ, giải thoát sanh tử luân hồi.

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

bottom of page