top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Pháp Thoại Khai Tâm

Mỗi Chủ nhật: 10:00 – 11:30 giờ sáng, Thiền Viện Phổ Môn có Pháp thoại khai tâm.

Livetream Facebook Thích Diệu Thiện

 

Xin quý vị ấn vào link dưới đây để xem những thời Pháp khai tâm của Thiền Sư Thích Diệu Thiện.

Pháp thoại khai tâm 2022

 

Pháp thoại khai tâm 2021

Pháp thoại khai tâm 2020

Pháp thoại khai tâm 2019

Pháp thoại khai tâm 2018

Pháp thoại khai tâm 2017

bottom of page