Pháp Thoại Khai Tâm

Mỗi Chủ nhật: 11:00 giờ sáng – 12:30 trưa, Thiền Viện Phổ Môn có Pháp thoại khai tâm.

 

Xin quý vị ấn vào đây để xem những thời Pháp khai tâm của Thiền Sư Thích Diệu Thiện.

Pháp thoại khai tâm 2020

Pháp thoại khai tâm 2019

Pháp thoại khai tâm 2018

Pháp thoại khai tâm 2017