Pháp Thoại 2018

KHÓA TU CHÙA NGUYÊN NGỘ (P1): NGỘ RA MỚI BIẾT TRONG BÙN CÓ SEN

Pháp thoại ngày 23 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU CHÙA NGUYÊN NGỘ (P2): NGỘ RA MỚI BIẾT TRONG BÙN CÓ SEN

Pháp thoại ngày 23 tháng 12 năm 2018

TU ĐỂ CÓ TUỆ GIÁC, RƠI RỤNG LẦM MÊ (CHÙA QUAN ÂM CÁC 2018)

Pháp thoại ngày 21 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU TẠI CHÙA LONG NGUYÊN 2018 (P1): KẾT NỐI "WIFI GIÁC NGỘ" VỚI BẬC THẦY GIÁC NGỘ

Pháp thoại ngày 16 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU TẠI CHÙA PHÁP VÂN 2018 (P1) - NHẬN RA: ĐÂU LÀ MÊ LẦM? ĐÂU LÀ GIÁC NGỘ?

Pháp thoại ngày 7 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU TẠI CHÙA PHÁP VÂN 2018 (P3) - LỄ QUY Y CẦU GIÁC NGỘ

Pháp thoại ngày 9 tháng 12 năm 2018

CHƠN SÁM HỐI - Chuyện Thật : Ánh sáng Giác ngộ từ hai Thầy Giác Ngộ giúp chuyển hóa hận thù thành tình thương bao la rộng lớn

Pháp thoại ngày 6 tháng 12 năm 2018

Thao Thức Giác Ngộ, Giải Thoát Khổ Tử Sinh, Thiền Sư Diệu Thiện Đi Vòng Quanh Thế Giới Tìm Minh Sư

Pháp thoại ngày 11 tháng 11 năm 2018

The Awake One Thich Dieu Thien: How She Awakened and Her Vow to Help the World Wake Up - VOL 1/6

Pháp thoại ngày 9 tháng 11 năm 2018

LỢI ÍCH RẤT LỚN

KHI BIẾT THẦY MÌNH LÀ AI

Pháp thoại ngày 10 tháng 9 năm 2017

QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN GIA TÀI GIÁC NGỘ

Pháp thoại ngày 26 tháng 8 năm 2018

MỤC ĐÍCH THIỀN SƯ THÍCH DIỆU THIỆN MỞ TRẠI HÈ 5 NGÀY CHO TUỔI TRẺ

Pháp thoại ngày 1 tháng 7 năm 2018

NHÂN GIÁC NGỘ, QUẢ GIÁC NGỘ

Pháp thoại ngày 1 tháng 4 năm 2018

GIÁC NGỘ, GIẢI THOÁT KHỔ ĐAU

Pháp thoại ngày 11 tháng 3 năm 2018

MÙNG 3 TẾT XUÂN MẬU TUẤT

Pháp thoại ngày 18 tháng 2 năm 2018

THẤU SUỐT CỘI NGUỒN VÔ MINH, THAM ÁI, SÂN HẬN... (TỔ ĐÌNH GIÁC NGUYÊN 2018)

Pháp thoại ngày 20 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU TẠI CHÙA LONG NGUYÊN 2018 (P2): KẾT NỐI "WIFI GIÁC NGỘ" VỚI BẬC THẦY GIÁC NGỘ

Pháp thoại ngày 16 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU TẠI CHÙA PHÁP VÂN 2018 (P2) - THỨC DẬY HẾT CƠN MÊ - HẠT SEN THOÁT BÙN NỞ SEN

Pháp thoại ngày 8 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU TẠI CHÙA PHÁP VÂN 2018 (P4) - THIỀN TRÀ

Pháp thoại ngày 9 tháng 12 năm 2018

LETTING GO is Easy Only When You Know The Truth; You Are AWAKE

Pháp thoại ngày 12 tháng 11 năm 2018

Awakened Zen Master Thich Dieu Thien: Wake Up to Completely End the System of Suffering

Pháp thoại ngày 11 tháng 11 năm 2018

ẢO GIÁC NƯỚC TRÊN SA MẠC

& NƯỚC GIÁC NGỘ

Pháp thoại ngày 16 tháng 9 năm 2018

NGỘ NHẬN CHÁNH PHÁP

( VÀNG THAU LẪN LỘN )

Pháp thoại ngày 2 tháng 9 năm 2018

THỨC ĂN GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

Pháp thoại ngày 12 tháng 8 năm 2018

NGHE PHÁP NHƯ SƠN

hay NGHE PHÁP NHƯ NƯỚC

Pháp thoại ngày 17 tháng 6 năm 2018

GIẢI CHẤP MÊ LẦM

Pháp thoại ngày 18 tháng 3 năm 2018

THẾ GIỚI GIÁC NGỘ LÀ GÌ? Ở ĐÂU?

Pháp thoại ngày 4 tháng 3 năm 2018

KHI MỞ MẮT TRÍ TUỆ LÀ GIÁC NGỘ CÓ MẶT

Pháp thoại ngày 7 tháng 1 năm 2018