Pháp Thoại 2017

LỢI ÍCH RẤT LỚN

KHI BIẾT THẦY MÌNH LÀ AI

Pháp thoại ngày 10 tháng 9 năm 2017

THIỀN ĐEM ĐẾN HẠNH PHÚC

CHO MÌNH & NGƯỜI

Pháp thoại ngày 17 tháng 9 năm 2017

TỨ DIỆU ĐẾ Ở PHỔ MÔN

Pháp thoại ngày 24 tháng 9 năm 2017

PHỔ MÔN TRƯỜNG GIÁC NGỘ (2)

TẠI SAO PHỔ MÔN TREO HÌNH THẦY

Pháp thoại ngày 12 tháng 11 năm 2017

PHỔ MÔN TRƯỜNG GIÁC NGỘ (1)

TẠI SAO PHỔ MÔN KHÔNG THỜ TƯỢNG PHẬT

Pháp thoại ngày 5 tháng 11 năm 2017

PHỔ MÔN TRƯỜNG GIÁC NGỘ (3)

PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Pháp thoại ngày 19 tháng 11 năm 2017