top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Nụ Cười Nở Mãi Trên Môi

~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~

Khi trái tim rộng mở,

Ta đi vào đời mà không chút lo âu.

Vì tình thương chan chứa muôn loài, là cho đi

Và vui với những gì xảy đến với Ta.
 
Ta chỉ muốn mọi người An Vui,

Sớm tìm về Nguồn Sáng Chơn Như,

Mà từ lâu thường mãi chiếu soi,

Do lầm mê che lấp bao đời,

Mau quay về nhận rõ Nguồn Chơn.
 
Dù biết đường đi vất vả,

Nhưng không gì chùn bước chân Ta,

Vì đời, Ta nguyện dấn thân trọn

Cho người người lòng mãi đơm hoa.

Và từ đây, nguyện dấn thân trọn

Cho nụ cười nở mãi trên môi.
 
Ta chỉ muốn mọi người An Vui,

Sớm tìm về Nguồn Sáng Chơn Như,

Mà từ lâu thường mãi chiếu soi,

Do lầm mê che lấp bao đời,

Mau quay về nhận rõ Nguồn Chơn.
 
Dù biết đường đi vất vả,

Nhưng không gì chùn bước chân Ta,

Vì đời, Ta nguyện dấn thân trọn

Cho người người lòng mãi đơm hoa.

Và từ đây, nguyện dấn thân trọn

Cho nụ cười nở mãi trên môi.

Cho nụ cười nở mãi trên môi,

Trên môi mọi người.

bottom of page