top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Thiền Thơ Nhạc

Thơ và Nhạc của Phổ Môn là một trong vô số diệu dụng của hai bậc Thầy Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện và Thiền Sư Thích Thông Hội, nhằm khai thị, đưa chúng sanh từng bước quay về nhận ra khả năng Giác ngộ nơi chính mình và phát tâm cầu Giác ngộ. Những bài hát, bài thơ do hai bậc Thầy Giác Ngộ cảm tác, có công năng dựng dậy niềm trăn trở về Giác ngộ và đánh thức tiềm năng Giác ngộ ở nơi mỗi người. Khi nghe hoặc hát lên những bài Thiền ca Giác ngộ, chúng ta sẽ cảm được năng lượng Giác ngộ ở nơi bậc Thầy Giác Ngộ trong từng lời, từng chữ... rót vào lòng người, gột rửa những mê chấp nặng trĩu trong tâm, đánh thức hạt giống Giác ngộ trong mỗi người.

 

Hai bậc Thầy Giác ngộ đã cảm tác những dòng thơ giải thoát vô giá được lồng vào những giai điệu nhạc, thanh thoát, tươi mát thành những bài Thiền ca Giác ngộ, thấm sâu vào lòng người làm sống dậy niềm tin và lòng khát khao muốn trở về Chốn Về Giác Ngộ.

 

Các bài Thiền ca Giác ngộ của hai Thầy Giác Ngộ được quý Sư cô và các thiền sinh ở Phổ Môn và Suối Từ thực tập rất thường xuyên, nhờ vậy, thẩm thấu sâu sắc hơn lời khai thị của bậc Thầy Giác Ngộ trong từng ca từ, giúp nuôi dưỡng và phát triển tình yêu Giác ngộ ở nơi mỗi người. Các bài Thiền ca Giác ngộ thường được hát trong các buổi pháp thoại, khóa tu, các buổi lễ, sinh hoạt tăng đoàn, các chuyến hoằng pháp độ sanh phương xa... giúp cho bao người nhận ra chốn về Giác ngộ, tìm lại được Chơn hạnh phúc và an lạc trong mỗi câu hát, lời thơ khai tâm.

Kính mời quý vị vào link dưới đây và lắng lòng nghe...

bottom of page