top of page

 

Lớp Giác Ngộ

Hằng tuần, Thiền Viện Phổ Môn có những lớp Giác Ngộ như sau:

PHÁP THOẠI KHAI TÂM (Việt ngữ  + Anh ngữ)

Chủ Nhật – 11:00am - 12:30pm
 

CHƯƠNG TRÌNH THANH THIẾU NIÊN (Anh ngữ)

Chủ Nhật – 11:00am - 12:30pm

(cần ghi danh trước)

NGÀY CHUYÊN TU CỦA NI CHÚNG

Thứ Hai – nguyên ngày

​(Thiền Viện đóng cửa)

LỚP THIỀN “LẮNG ĐỤC HIỂN TRONG” (Việt ngữ)

Thứ Tư – 7:30pm - 9:30pm

(cần ghi danh trước)

LỚP THIỀN “THẮP SÁNG ĐÈN TUỆ” (Anh ngữ)

Thứ Năm – 7:30pm - 9:30pm

(cần ghi danh trước)

LỚP GIÁC NGỘ – lớp nâng cao cho thiền sinh nồng cốt (Việt ngữ  + Anh ngữ)

Thứ Sáu – 7:30pm - 9:30pm

(cần ghi danh trước)

CÔNG QUẢ KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ (dành cho thiền sinh, Phật tử, các em thanh thiếu niên)

Thứ Bảy – 8:00am - 5:00pm

(cơ hội cho tất cả mọi người phát tâm đến thiền viện làm công quả tạo công đức Giác ngộ)

AWAKE TOUR – dành cho người mới đến thiền viện (Việt ngữ  + Anh ngữ)

Thứ Bảy – 3:00pm - 4:00pm

(tour do quý Sư Cô hướng dẫn giới thiệu về bậc Thầy Giác Ngộ và Thế giới Giác ngộ)

bottom of page