Lịch Tu Học 2021

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY (ONLINE)

Mỗi thứ 7 hằng tuần, bắt đầu tháng 3, 2020

PHÁP THOẠI HÀNG TUẦN tại Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa