top of page

Trang Nhà | Thông Tin | Lịch Sinh Hoạt 2022

 
Lịch Sinh Hoạt 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ 2022 - TẾT NHÂM DẦN

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 2 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2565 tại Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2565 tại Suối Từ, Dallas, Houston - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 5 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

KHÓA TU HỌC 14 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022

ĐẠI LỄ VU LAN tại Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 8 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

ĐẠI LỄ VU LAN tại Suối Từ, Dallas - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 4 tháng 9 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022

KHÓA TU HỌC 14 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 25 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023

 

bottom of page