top of page

 

Lịch Sinh Hoạt 2021

KHÓA TU HỌC 14 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) Hoa Kỳ

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021

KHÓA TU HỌC 15 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) miền tây Hoa Kỳ

Thứ Bảy đến Chủ Nhật, từ ngày 2 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021

KHÓA TU HỌC 6 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) ở California

Thứ Năm đến Thứ Ba, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa chuyên tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) ở Houston

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ 2021 ở Phổ Môn Houston

Chủ Nhật 14/02/21, 9AM - 5PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ 2021 - TẾT TÂN SỬU

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 – 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2565 tại Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 – 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa

ĐẠI LỄ VU LAN ở Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 8 – 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa

ĐẠI LỄ VU LAN ở Suối Từ, Dallas - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 5 tháng 9 – 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa

bottom of page