Lịch Sinh Hoạt 2021

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa chuyên tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) ở Houston

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ 2021 ở Phổ Môn Houston

Chủ Nhật 14/02/21, 9AM - 5PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ 2021 - TẾT TÂN SỬU

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 – 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2565 tại Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 – 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa

ĐẠI LỄ VU LAN ở Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 8 – 11:00 giờ sáng - 12:30 giờ trưa