Lịch Sinh Hoạt 2020

TRẠI ĐÔNG GIÁC NGỘ 5 NGÀY (khóa tu cho Cha mẹ và Con cái tuổi từ 7 - 18) ở Phổ Môn Houston

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 1 năm 2020

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ 2020 ở Phổ Môn Houston

Thứ Bảy 04/01/20, 10AM - 10PM

Chủ Nhật 05/01/20, 10AM - 8PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ 2020 - TẾT CANH TÝ

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (Houston)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

Chủ Nhật, ngày 9 tháng 2– 11:00 giờ sáng - 2:00 giờ trưa

 

KHÓA TU HỌC 11 NGÀY (Houston)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 4 - CANCELED due to coronavirus pandemic

TIỆC TRÀ 'TRUYỀN LỬA GIÁC NGỘ' (Houston)

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 4 – 5:30 giờ chiều - 8:30 giờ tối POSTPONED due to coronavirus pandemic 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2564 tại Suối Từ, Euless - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5 – 11:00 giờ sáng - 2:00 giờ trưa

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 - CANCELED due to coronavirus pandemic

KHÓA TU HỌC 5 NGÀY (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 CANCELED due to coronavirus pandemic

 

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 CANCELED due to coronavirus pandemic

KHÓA TU HỌC 5 NGÀY (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 - CANCELED due to coronavirus pandemic

ĐẠI LỄ VU LAN ở Phổ Môn Houston - LIVESTREAM ON FACEBOOK Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 9 – 11:00 giờ sáng - 2:00 giờ trưa

KHÓA TU HỌC 11 NGÀY (Houston)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 10 - CANCELED due to coronavirus pandemic

TRẠI ĐÔNG GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Houston)

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1 năm 2021 - CANCELED due to coronavirus pandemic