top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 
Sám Vu Lan

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (3L)

Kệ Khai Kinh
 

Phật pháp cao sâu không gì sánh

Ngàn năm nào dễ gặp được đâu

Nay con nhận rõ con đường sáng

Xin nguyện hành thâm lý nhiệm mầu.


Sám Vu Lan
 

Hôm nay ngày hội Vu lan

Toàn thể đệ tử chúng con

Đối trước mười phương chư Phật

Chân thành nhớ đến thâm ân.

 

Bậc Thầy truyền trao đèn tuệ

Cho con tỏ suốt Chốn về

Giải thoát cội nguồn sinh tử

Phá tan xiềng xích lầm mê.

 

Ân Phật, ân Thầy còn đó

Nay, ân cha mẹ hiện tiền.

Chúng con hồi tâm tưởng nhớ

Bậc tròn Đại hiếu Mục Liên.

 

Ngài Mục Liên, đệ tử Phật

Chứng đạo, thần thông bậc nhất.

Thấy Mẹ đọa ngục a tỳ

Đọa đày, khổ đau chất ngất.

 

Nhân quả không sao tránh được

Sinh tiền, ác nghiệp sâu dày,

Cơm vừa ăn vào, hóa lữa

Tham sân hừng hực đêm ngày.

 

Nhìn mẹ đớn đau quặn thắt

Ngài đành gạt lệ quay về.

Chân thành quỳ cầu thỉnh Phật

Làm sao cứu mẹ thoát mê!

Phật dạy ngay mùa Tự Tứ

Thiền Tăng thanh tịnh bao ngày

Đã được dự vào Thánh quả

Xem đời nhẹ tựa mây bay.

Hay bậc chứng vào Phật Tánh

Giải thoát sinh tử lầm mê.

Hết lòng chân thành cầu thỉnh

Lập đàn mới cứu Thanh Đề.

 

Và ngài theo lời Phật dạy

Cúng dường, cầu thỉnh Thánh Tăng

Tháng Bảy Vu lan khai tuệ,

Chân thành, vật thực kính dâng.

 

Tuệ lực của hàng Tăng Thánh

Chuyển tâm ngạ quỷ Thanh Đề

Mở ra Thể tâm thanh tịnh

Dứt sạch bao kiếp lầm mê.

 

Ôi, ngài Mục Liên Tăng Thánh

Báo hiếu cho mẹ tròn đầy.

Chúng con còn phàm phu tánh

Đáp đền cha mẹ sao đây?

 

Ơn cha, ơn mẹ bao đời

Sanh thành, dày công nuôi lớn

Chỉ muốn cho con nên người

Nhọc nhằn bao nhiêu, chẳng quản.

Chỉ riêng mười tháng cưu mang,

Ăn ngủ, nằm ngồi khó nhọc,

Sinh con, thân mẹ chẳng màng

Xem mạng sống như bèo bọt.

 

Tháng ngày con còn bú mớm

Đêm nằm cha mẹ chẳng an

Chỉ cần nghe con vừa khóc

Tả lau, bình sữa, sẵn sàng.

Cha mẹ nâng niu con nhỏ

Như viên ngọc quý trên tay.

Con bệnh, mẹ cha sầu khổ

Ngược xuôi, tìm thuốc, đêm ngày.

Bao năm nuôi con khôn lớn

Là bao cay đắng, gian truân.

Cha mẹ không hề toan tính

Chỉ mong con được thành nhân.

 

Đôi lúc quên mình, tạo tội

Mong sao con trẻ được vui.

Quên cả mình đang mòn mỏi

Cho con rạng rỡ với đời!

 

Giờ đây nương nhờ hình hài

Tu học trên đường Giác ngộ.

Nguyện cho cha mẹ đời này,

Mẹ cha bao đời quá khứ.

 

Gặp được bậc Thầy Giác ngộ

Thắp lên đèn Tuệ sáng ngời,

Giải thoát mê lầm, đau khổ

Thênh thang tự tại, đời đời.

 

Được vậy mới tròn Đại Hiếu

Như ngài Mục Liên thuở xưa.

Cung phụng bao nhiêu vật chất

Làm sao báo đáp cho vừa?

 

Càng nghĩ lòng con se thắt

Làm sao đáp trọn thâm ân?

Đời này nguyện về bờ Giác

Dứt sạch lầm chấp trôi lăn.

 

Ngưỡng mong mười phương chư Phật

Chứng minh tâm nguyện chân thành.

Trên đường thể nhập Tánh Giác

Xin hồi hướng trọn song thân.

 

Nam Mô Đại Hiếu Tôn giả Mục Kiền Liên (3L) (c)

bottom of page