Khóa Tu Giác Ngộ

Ban Tu Học trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử, Thiền sinh về Thiền Viện Phổ Môn tham dự các khóa tu học 3 ngày, 5 ngày và 11 ngày được tổ chức quanh năm tại Thiền viện và ở các nơi trên thế giới. Bằng Trí Tuệ, Từ Bi và Diệu Dụng, Thiền Sư Thích Diệu Thiện không ngừng khai thị, điểm hóa, nhằm đánh thức tiềm năng Giác ngộ nơi mỗi người, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo, giúp họ hiểu, tin, nhận ra khả năng Giác ngộ nơi chính mình và phát tâm cầu Giác ngộ, Giải thoát khổ tử sanh.

KHÓA TU GIÁC NGỘ ONLINE

CHỐN VỀ GIÁC NGỘ

MỖI THỨ 7 HÀNG TUẦN

BẮT ĐẦU 28 THÁNG 3, 2020

Khóa Tu Học Giác Ngộ 11 Ngày

KHÓA TU GIÁC NGỘ 11 NGÀY

THỂ NHẬP THẾ GIỚI GIÁC NGỘ

17 - 27 THÁNG 04, 2020

Khóa Tu Học Giác Ngộ

KHÓA TU GIÁC NGỘ 5 NGÀY

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI GIÁC NGỘ

DÀNH CHO CHA MẸ VÀ CON CÁI

TUỔI TỪ 7 - 18 TUỔI

01 - 05 THÁNG 01, 2020

Khóa Tu Học Giác Ngộ 10 Ngày

KHÓA TU HỌC 10 NGÀY

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM SỰ THẬT

NHẬN RA VÀ THỂ NHẬP TÂM GIÁC NGỘ NƠI CHÍNH MÌNH ĐỂ GIẢI THOÁT NGUỒN MÊ CHẤP

4 - 13 THÁNG 10, 2019