top of page

 

Khóa Tu Giác Ngộ

Ban Tu Học trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử, Thiền sinh về Thiền Viện Phổ Môn tham dự các khóa tu học 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 11 ngày và 15 ngày được tổ chức quanh năm tại Thiền viện và ở các nơi trên thế giới. Bằng Trí Tuệ, Từ Bi và Diệu Dụng, Thiền Sư Thích Diệu Thiện không ngừng khai thị, điểm hóa, nhằm đánh thức tiềm năng Giác ngộ nơi mỗi người, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo, giúp họ hiểu, tin, nhận ra khả năng Giác ngộ nơi chính mình và phát tâm cầu Giác ngộ, Giải thoát khổ tử sanh.

camping.jpg

Khóa Tu Giác Ngộ mùa đông
7 Ngày

KHÓA TU GIÁC NGỘ 7 NGÀY

HƯƠNG GIẢI THOÁT BAY XA

26 THÁNG 12, 2021 - 2 THÁNG 1, 2022

PHOTO-2021-10-14-08-41-31.jpg

Khóa Tu Giác Ngộ mùa thu
15 Ngày

KHÓA TU GIÁC NGỘ 15 NGÀY

THỂ NHẬP THẾ GIỚI GIÁC NGỘ

GIẢI THOÁT BẢN NGÃ

2 - 17 THÁNG 10, 2021

sunset.jpg

Khóa Tu Giác Ngộ
6 Ngày

KHÓA TU GIÁC NGỘ 6 NGÀY

THỂ NHẬP THẾ GIỚI GIÁC NGỘ

9 - 14 THÁNG 9, 2021

95141315_2270502093256229_51761138056707

KHÓA TU GIÁC NGỘ ONLINE

CHỐN VỀ GIÁC NGỘ

MỖI THỨ 7 HÀNG TUẦN

BẮT ĐẦU 28 THÁNG 3, 2020

White-Lotus.jpg

Khóa Tu Học Giác Ngộ 11 Ngày

KHÓA TU GIÁC NGỘ 11 NGÀY

THỂ NHẬP THẾ GIỚI GIÁC NGỘ

17 - 27 THÁNG 04, 2020

bcu-homepg-spring1.jpg
HFDH.png

Khóa Tu Học Giác Ngộ

KHÓA TU GIÁC NGỘ 5 NGÀY

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI GIÁC NGỘ

DÀNH CHO CHA MẸ VÀ CON CÁI

TUỔI TỪ 7 - 18 TUỔI

01 - 05 THÁNG 01, 2020

white-lotus-flower.jpg

Khóa Tu Học Giác Ngộ 10 Ngày

KHÓA TU HỌC 10 NGÀY

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM SỰ THẬT

NHẬN RA VÀ THỂ NHẬP TÂM GIÁC NGỘ NƠI CHÍNH MÌNH ĐỂ GIẢI THOÁT NGUỒN MÊ CHẤP

4 - 13 THÁNG 10, 2019

bottom of page