top of page
Thay PM page (2).png

Khai mở Tuệ Giác cho người bản xứ

Sự hiện diện đặc biệt của Thiền Sư Thích Diệu Thiện trong những buổi họp mặt của các cộng đồng, nhằm khai mở Tuệ Giác cho cộng đồng người bản xứ.

Với tâm nguyện độ sanh rộng lớn, Thiền Sư Thích Diệu Thiện không ngừng đưa tinh thần Giác ngộ vào cuộc đời giúp tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo, nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ. Ngoài các buổi Pháp thoại thường nhật, các khóa tu học hàng tháng ở Thiền Viện hoặc ở phương xa, các buổi khai thị tại các địa điểm khác nhau trong và ngoài nước, và những chuyến hoằng Pháp độ sanh khắp nơi trên thế giới, Thiền Sư Thích Diệu Thiện thường được cộng đồng người bản xứ, mời đến khai thị tại các buổi hội thảo đặc biệt ở địa phương và các tiểu bang trên Hoa Kỳ.

 

Sau đây là những hình ảnh các buổi hội thảo / sự kiện có sự hiện diện đặc biệt của Thiền sư Thích Diệu Thiện khai thị và chia sẻ thông điệp Giác ngộ đến với mọi người.

Insight Meditation Ann Arbor Michigan Fl

Insight Meditation Ann Arbor

Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ

Ngày 11 tháng 11 năm 2018 - Buổi khai thị cho cộng đồng người bản xứ ở thành phố Ann Arbor.

Interfaith Center for Spiritual Growth M

Interfaith Center for Spiritual Growth

Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ

Ngày 9 tháng 11 năm 2018 - Buổi khai thị cho cộng đồng người bản xứ ở thành phố Ann Arbor.

Ngày 10 tháng 11 năm 2018 - Khóa tu học 1 ngày cho cộng đồng người bản xứ ở thành phố Ann Arbor.

Yoga Expo.jpg

Yoga Expo Houston

George R. Brown Convention Center, Houston, Texas, Hoa Kỳ

Ngày 10 tháng 9 năm 2016 - với hơn 20,000 người tham dự.

Buổi khai mở Tuệ giác cho cộng đồng người bản xứ ở Houston.

Mindfulness Practice Community of Housto

Mindfulness Practice Community of Houston

Houston, Texas, Hoa Kỳ

Ngày 31 tháng 7 năm 2016 - Thiền Sư Thích Diệu Thiện được thỉnh mời đến khai thị cho cộng đồng người bản xứ về Tâm Giác Ngộ tại trung tâm này ở Houston.

Special Event An Evening With Zen Master

Mindfulness Practice Community of Houston

Houston, Texas, Hoa Kỳ

Ngày 10 tháng 3 năm 2013 - Buổi khai mở Tuệ giác cho cộng đồng người bản xứ ở Houston.

bottom of page