top of page
Thay PM page (2).png

Hướng Phát Triển Tăng đoàn Giác Ngộ khắp nơi trên thế giới của
Thiền Sư Thích Diệu Thiện và Thiền Sư Thích Thông Hội

Ánh Sáng Giác ngộ lan tỏa muôn phương, trở thành sức sống, niềm tin và là động lực cho nhiều người, nhiều chủng tộc trên thế giới muốn hướng đến và trở về sống trong thể tánh thanh tịnh, rỗng rang, vô nhiễm giải thoát cội nguồn mê chấp khổ đau. Đến nay, trải qua 20 năm Giác ngộ, độ sanh. Hạt giống Giác ngộ đã và đang nảy mầm trên mảnh đất Hoa Kỳ, nơi tụ hội rất nhiều màu da, tôn giáo, chủng tộc. Họ là những người đủ duyên, đủ phước đến sống trên mảnh đất này, đây cũng là chỗ cho mọi người dễ đắm chìm trong tham chấp và hưởng thụ, bởi vì ngành kinh tế, khoa học kỷ thuật ngày một phát triển, tạo thành lực hút rất mạnh cuốn hút con người, nhưng cũng là nơi cho nhiều người có thao thức trăn trở muốn tìm lại Bản thể thanh tịnh vốn sẵn nơi chính mình.

Chúng tôi mang tâm nguyện xiển dương và phát triển tinh thần Giác ngộ đến nhiều người, giúp họ tỏ suốt Chốn về Giác ngộ để sớm thể nhập vào Tri Kiến Phật, đồng thời mang tinh thần Giác ngộ thắp sáng đến muôn người.

Mục tiêu chính trên con đường độ sanh của Thiền sư Thích Diệu Thiện và Thiền sư Thích Thông Hội là phát triển đội ngũ Tăng đoàn Giác ngộ vững mạnh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đủ năng lực thể nhập vào thể tánh thanh tịnh của Như Lai, đồng thời đứng lên đào tạo cho những Thiền sinh mới gia nhập Tăng đoàn Giác ngộ một cách thông suốt, vững chãi và có hiệu quả cao, từ đó đồng bay như một đàn chim hướng về Giác ngộ, giải thoát, nguyện độ khắp quần sanh, báo Phật ân.

 

Phần căn bản cần phải có:

 • Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ, ai cũng xác định rõ ràng mục tiêu Giác ngộ và muốn mở mắt Tuệ để thấu suốt 5 thể tánh của bản thể Giác ngộ, và muốn thể nhập vào bản thể Giác ngộ này để thoát khỏi khổ sanh tử. Đó là lý tưởng và sự nghiệp của người tu.

 • Tất cả thành viên trong Tăng đoàn, đều rõ ràng Thầy là ai, mình là ai, hiểu và cảm 5 thể tánh Giác ngộ, thanh tịnh, rỗng rang, vô nhiễm, Từ bi, Trí Tuệ, Diệu dụng và đại nguyện độ sanh luôn hiện hữu nơi Thầy, tin chắc chắn Thầy có thể đưa mình thể nhập Tâm Giác Ngộ.

 • Tất cả thành viên đều tuân theo giới luật và oai nghi căn bản của một người tu (tu sĩ hay thiền sinh đều có giới luật và oai nghi riêng). Luôn theo và sống đúng tinh thần Giác ngộ nội qui của Thiền viện.

 • Mỗi thành viên đều thuộc nằm lòng và hướng dẫn được các nghi thức: Chuông, mõ, dâng hương, Tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, dùng cơm. Cách thức sinh hoạt các buổi pháp thoại, các khóa Thiền.

 • Nắm vững những sinh hoạt hằng ngày trong Thiền viện, Nhà bếp, văn phòng, chánh điện, nhà khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà vệ sinh, chăm sóc vườn rau, sân vườn, cắt cỏ, bãi đậu xe...

 • Phải thuộc lòng và thông suốt các bài học Giác ngộ căn bản để chính mình áp dụng được và chia sẻ với mọi người, nhất là Awake Tour, Kỳ Tâm, 11 dấu hiệu Giác ngộ.

 • Làm sao giúp mọi người đều nhận rõ 5 Thể tánh nơi 2 Thầy, phát tâm tu học là để mở mắt Tuệ và Giác ngộ giải thoát khổ lầm mê.

 • Tiêu chuẩn tuyển sinh: Tuyển từ các khoá tu PM-ST, rõ ràng mục tiêu GN, trăn trở GN để giải thoát khổ lầm mê. Không phân biệt nam nữ, tôn giáo, màu da, không bị nan y, không thường xuyên đau yếu, văn hoá 12 trở lên. Lý tưởng nhất là ở độ tuổi 20 đến 45, (tuy vậy, có thể linh động tuỳ căn cơ và sự phát tâm cầu Giác ngộ của mỗi người)

 • Mỗi thiền sinh phát nguyện mỗi tuần giới thiệu tinh thần và mục tiêu Giác ngộ đến người thân và những người mình quen biết, nhất là Thiền sinh cũ, tạo duyên cho họ về nghe pháp thoại và tham dự khoá tu để được khai mở Tuệ giác.

2020-2025

 1. Sẽ có thêm Thiền sinh thể nhập Tâm Giác Ngộ, giải thoát khổ tử sanh.​

 2. Số người được vào thế giới Giác ngộ sẽ được Thầy tạo duyên, trợ giúp Tăng đoàn từng bước trải nghiệm để tiến thẳng vào Giác Ngộ.

 3. Thành lập Tăng đoàn Giác ngộ vững mạnh, rõ suốt Chốn về Giác ngộ, ứng dụng tỏ tường, trong ngoài rõ ràng thấu suốt, có khả năng đứng lên chia sẻ về thể Giác ngộ nơi 2 Thầy, là gương sáng cũng như niềm tin và nguồn cảm hứng cho nhiều người phát tâm cầu Giác ngộ, giải thoát khổ lầm mê.

 4. Số người được thể nhập vào thế giới Giác ngộ sẽ được theo hai Thầy đi khắp nơi trên thế giới, nhằm đánh thức tiềm năng Giác ngộ nơi mỗi người, sau đó, tạo duyên đưa họ về Thiền viện tu học, gia nhập Tăng đoàn Giác ngộ, nương vào lực bay như một đàn chim để mục tiêu Giác ngộ trong mỗi người ngày một rõ ràng và lớn mạnh.

 5. Tăng đoàn Giác ngộ, thường tạo duyên đi đến nhiều nơi, trong cũng như ngoài nước, lập từng nhóm, trình bày và chia sẻ cho họ hiểu, tin về Giác ngộ. Con đường Giác ngộ giải thoát khổ đau. Sau đó thành lập nhiều đạo tràng Giác ngộ ở mỗi tiểu bang trên nước Mỹ, mỗi nước, khắp nơi trên thế giới, nhằm tiếp tục đánh thức, nuôi dưỡng và phát triển tiềm năng Giác ngộ cho mỗi cá nhân và nhóm.

 6. Mở những buổi Tiệc trà, những buổi thuyết trình ở các cộng đồng, trường học, nhằm giới thiệu tinh thần Giác ngộ đến nhiều người, để họ được có cơ hội gặp Thầy, nghe Thầy khai thị, điểm hóa giúp họ hiểu, tin, nhận ra và phát tâm cầu Giác ngộ, giải thoát khổ tử sanh.

 7. Phát triển vững chãi chúng nội viện và các đạo tràng tu học Giác ngộ trong cũng như ngoài nước, tạo duyên đón thêm nhiều Thiền sinh có lòng cầu Giác ngộ vào Tăng đoàn, giúp họ từng bước nếm trải hương vị Giác ngộ.

 8. Ứng dụng thông suốt toàn bộ chương trình tu học căn bản cũng như mọi sinh hoạt tu học hằng ngày trong Tăng đoàn, nhằm mở thêm nhiều khóa tu cho tuổi trẻ và người lớn.

 9. Xây dựng toàn bộ Trung tâm Giác ngộ, Thiền viện Phổ Môn-Suối Từ, tạo phương tiện cho tất cả Thiền sinh từ các nơi trên thế giới về tu học.

 10. Mở nhiều khóa tu Giác ngộ cho người lớn và tuổi trẻ, mỗi khóa khoảng 100 người: khóa tu 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, tại Thiền viện hoặc mở khóa tu ở các nơi trên thế giới, nhằm đánh thức và tưới tẩm tiềm năng Giác ngộ nơi mỗi người. Sau đó mở khóa tu học online, tiếp tục nuôi dưỡng tiềm năng Giác ngộ cho Thiền sinh không có cơ hội ở gần 2 Thầy và Tăng đoàn.

 11. Thành lập 4 nhóm:

 • Nhập Thể Giác ngộ: Nhóm này đã được quý Thầy cho thể nhập vào thế giới Giác ngộ, biết rõ Thầy là ai? hương vị Giác ngộ là gì, giải thoát sanh tử là gì? Nên phát tâm đứng lên chia từng nhóm, tạo cảm hứng cho chúng nội bộ và Thiền sinh nồng cốt các nơi tỏ suốt mục tiêu và chốn về Giác ngộ, kế tiếp củng cố các sinh hoạt tu học hằng ngày và các ban ngành trong Thiền viện, đồng thời phát nguyện ra ngoài kết duyên Giác ngộ đến nhiều người.  Được Thầy cho phép gia nhập tăng đoàn đi khắp nới nhằm truyền bá và phát triển tinh thần Giác ngộ, tạo duyên và phương tiện cho nhiều người về tu học, tiếp nhận gia tài Giác ngộ, giải thoát khổ tử sanh.  Thiền sinh đồng phát nguyện đứng lên chia sẻ và thành lập nhiều đạo tràng, mở thêm nhiều Thiền viện, phát triển mạnh phần truyền thông, báo chí, facebook, youtube, website, quay phim, AWAKE TOUR....nhằm mang lại niềm vui Giác ngộ, giải thoát, không còn khổ đau cho tất cả mọi người trên thế giới.

 • Cảm Thể: Nhóm này đã cảm và kết nối được thể Giác ngộ, tin chắc và trăn trở muốn thể nhập vào thể Tâm Giác ngộ, giải thoát khổ tử sanh. Vì nuôi dưỡng tình yêu Giác ngộ cho chính mình, phát tâm đứng lên, tưới tẩm, khuyến khích Thiền sinh phát tâm cầu Giác ngộ, (cảm, cầu, nghi, xả) tạo duyên cho nhiều người về tham dự các khóa tu học, nhằm tỏ suốt mục tiêu và chốn về Giác ngộ. Nhóm này có phát nguyện dấn thân công phu, công quả, cúng dường và lo tổ chức các khóa tu người lớn, tuổi trẻ, khóa Lễ, Tiệc Trà, Hội xuân, đám Giác, ra ngoài kết duyên Giác ngộ, Awake road trip, Facebook, Website, Youtube … (đón thêm người về tu Giác ngộ, đẩy mạnh chương trình Triệu trái tim hướng về Giác ngộ,Trồng cây Giác ngộ, tạo quỹ xây dựng chỗ nơi cho nhiều người về tu học)

 • Tạo Công đức Giác Ngộ: Hiểu và tin chốn về Giác ngộ. Biết mình đang bị cái tôi mê lầm khống chế, đè nặng. Từng giây phút tha thiết thỉnh cầu Giác ngộ, giải thoát cái tôi sanh tử, nên phát tâm duy trì những sinh hoạt liên quan đến cơ sở Thiền viện, tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển Trung tâm Giác ngộ (tạo duyên cho nhiều người có tâm cầu Giác ngộ về tiếp nhận gia tài và hợp tác trong công cuộc xây dựng vì mục tiêu Giác ngộ và lợi ích muôn người, đồng thời có khả năng đứng ra bảo trì Thiền viện, có khả năng xây cất và tạo vườn cảnh...)

 • Nhóm Kết duyên: Nghe, hiểu tin được chốn về Giác ngộ nhưng dễ  bị cuốn hút mạnh trong thế giới mê lầm chấp thật. Để kết thêm duyên sâu đậm với Giác ngộ, Nhóm này được Tăng Đoàn Giác ngộ chia sẻ, nhắc nhở, khuyến khích về Thiền viện nghe pháp thoại thường xuyên để hiểu thấu về 5 thể tánh vi diệu nơi 2 Thầy (Thể tánh Giác ngộ, thanh tịnh, rỗng rang, vô nhiễm, Trí Tuệ, Từ bi, Diệu dụng và đại nguyện độ sanh). Đồng thời phát tâm làm tất cả mọi việc trong khuôn viên Thiền viện từ chánh điện, văn phòng, nhà bếp, sân vườn, nhà vệ sinh...

 

12. Nói chung, vì muốn thể nhập vào thể tánh rỗng rang thanh tịnh vô nhiễm, Tăng đoàn Giác ngội mỗi nơi sẽ được tu học và có công việc thích hợp để ứng dụng nhằm nuôi dưỡng và phát triển tiềm năng Giác ngộ. Đặc biệt, nhóm đã được thể nhập vào thế giới Giác ngộ sẽ vì đại nguyện “Thể Nhập Chơn Như, Triệt Nguồn Sanh Tử, Độ thoát Chúng Sanh,”  phát nguyện đứng lên, dưới sự khai sáng từ hai bậc Thầy Giác ngộ, đủ năng lực tạo niềm tin, động lực và nguồn cảm hứng cho tất cả hướng về Giác ngộ qua việc điều hành, củng cố làm cho mọi sinh hoạt Giác ngộ ở Thiền viện ngày một phát triển một cách thông suốt và ứng dụng nhịp nhàng từ trong ra đến ngoài.

bottom of page