top of page

 

Sinh hoạt tuổi trẻ

TRẠI HÈ 5 NGÀY NIỀM VUI GIÁC NGỘ

tại Houston, Texas, U.S.A.

Ngày 19 - 23 tháng 6 năm 2019

LỚP THANH THIẾU NIÊN

Khóa mùa xuân 2019

TRẠI HÈ 5 NGÀY NIỀM VUI GIÁC NGỘ

tại Houston, Texas, U.S.A.

Ngày 4 - 8 tháng 8 năm 2018