Khóa Tu

BUỔI PHÁP ĐÀM

TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HOA TỪ

MESA, ARIZONA

Ngày 21 tháng 2 năm 2020

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY

TẠI CHÙA NGUYÊN NGỘ

TPHCM, VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY

TẠI CHÙA LONG NGUYÊN

MỸ THO, VIỆT NAM

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY

TẠI CHÙA PHÁP VÂN

TpHCM, VIỆT NAM

Ngày 7 - ngày 9 tháng 12 năm 2018

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY

INTERFAITH CENTER FOR SPIRITUAL GROWTH

ANN ARBOR, MICHIGAN

Ngày 10 tháng 11 năm 2018

KHÓA TU HỌC 10 NGÀY

HOUSTON, TX

Ngày 5 tháng 10 - ngày 14 tháng 10 năm 2018

KHÓA TU HỌC 6 NGÀY

VANCOUVER, CANADA

Ngày 18 tháng 5 - ngày 24 tháng 5 năm 2017

PHÁP THOẠI KHAI MỞ TUỆ GIÁC

KURAMAKUM, ẤN ĐỘ

Ngày 30 tháng 7 năm 2017

PHÁP THOẠI KHAI MỞ TUỆ GIÁC

CHENNAI, ẤN ĐỘ

Ngày 24 tháng 7 năm 2017