top of page

 

Khóa Tu

PHOTO-2022-01-02-22-07-58.jpg

KHÓA TU HỌC MÙA ĐÔNG 7 NGÀY

TẠI THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

HOUSTON, TEXAS

26 tháng 12 năm 2021 - 2 tháng 1 năm 2022

PHOTO-2021-10-10-15-18-34.jpg

KHÓA TU HỌC MÙA THU 14 NGÀY

CÁC TIỂU BANG MIỀN TÂY HOA KỲ

Ngày 2  - 17 tháng 10 năm 2021

BUỔI PHÁP ĐÀM

TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HOA TỪ

MESA, ARIZONA

Ngày 21 tháng 2 năm 2020

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY

TẠI CHÙA NGUYÊN NGỘ

TPHCM, VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 12 năm 2018