top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Gương Sáng Diệu Kỳ

~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~

Gương sáng vốn trong ngần

Luôn rạng ngời tỏa chiếu

Thấu suốt khắp mười phương

Phá tan màn đêm tối.
 
Thênh thang và trong suốt

Không tỳ vết, nhiễm ô

Không gì làm thay đổi

Bản chất vốn trong ngần.
 
Nhưng có điều kỳ lạ

Diệu dụng của Gương trong

Luôn linh hoạt nhạy bén

Ứng hiện rất tinh tường.
 
Gương sáng vốn là Ta

Sao không về sống lại

Không gì làm vẩn đục

Thể Tánh vốn trong ngần.
 
Đấu tranh và chống trái

Được mất và hơn thua

Chung cuộc để làm gì

Chỉ thêm lầm mê chấp.
 
Một đời, sống trong mê

Mà tưởng như là thật,

Đau khổ cả kiếp người

Bao giờ ra khỏi được?
 
Vậy Ta thật là Ai?

Hay Ai thật là Ta?

Ngay đây cần nhận rõ

Gương Sáng sẽ hiển bày.

bottom of page