top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 
Đi Tìm Chân Lý

~ Tăng Đoàn Phổ Môn-Suối Từ ~

Trời mịt mù,

một thân hình gầy ốm,

tâm bao la

Chí nguyện cao ngất trời

Ngược dòng đời

Thầy nguyện thể nhập biển Giác

phá sập nguồn mê, dứt sanh tử luân hồi

Nỗi thôi thúc khôn nguôi

Quyết lòng ...Thầy đi

 

Biển Giác Ngộ trước mắt

Thầy chỉ tiến quyết không lùi

Đường gập ghềnh, hành trang là thôi thúc quyết về nhà

Lòng nguyện lòng dù chết quyết không sờn

 

Rồi một ngày Thầy dừng chân nơi đất Thái

Nỗi trăn trở, thôi thúc đến

tột cùng

Phát nguyện ngồi yên

Đối diện chính nội tâm mình

 

"Ngày một ngày, nội tâm càng tỏ suốt

Mara xuất hiện bủa vây quanh Thầy

Chúng nó bảo rằng:

"Ngài tì kheo ơi! Ngài tì kheo ơi! Ngài ti kheo ơi!

Đủ rồi! Đủ rồi!

trong ngoài tỏ suốt

Pháp môn vô lượng

Ngài đều tinh thông,

Ngồi đây làm chi

Đứng lên đi nào

Bước khỏi nơi này

Mà đi độ sanh

Mà đi độ sanh"

 

Biết chúng gạt mình, nên Thầy một lòng, chiếu thằng vào chúng,

Thấu suốt nguồn mê, Thầy đối diện phút giây nhiệm màu.

 

Lở đất, long trời

Nội tâm chấn động

nguồn mê phá sập,

Bóng đêm tan biến,

Chứng thực ảo hư.

 

Mặt trời ló dạng

ánh dương hừng sáng

Thầy nhập Chân Như...

Về nhà

À a ạ à Á à á á

Chư Phật 3 đời, hoà thành một Thể

Rỗng rang, thanh tịnh, thấu suốt thế gian

Phát lời Đại nguyện, độ khắp chúng sanh

Rỗng rang, thanh tịnh, tràn đầy yêu thương

Trí tuệ, Diệu dụng độ thoát chúng sanh.... về Nhà

 

PHÁT NGUYỆN:

Lòng rộn ràng bừng lên niềm thôi thúc, trăn trở thể nhập, thể tánh Chơn như

Nguyện đời này thể nhập vào biển Giác

Phá sập nguồn mê,

thực chứng ảo hư,

phát nguyện độ sanh

đền đáp ơn Thầy

Thầy ơi!

bottom of page