top of page
Thay PM page (2).png

 

Tâm Nguyện Độ Sanh của
Thiền Sư Thích Diệu Thiện

Khi trái tim rộng mở,

Ta đi vào đời mà không chút lo âu.

Vì tình thương chan chứa muôn loài, là cho đi

Và vui với những gì xảy đến với Ta.
 
Ta chỉ muốn mọi người An Vui,

Sớm tìm về Nguồn Sáng Chơn Như,

Mà từ lâu thường mãi chiếu soi,

Do lầm mê che lấp bao đời,

Mau quay về nhận rõ Nguồn Chơn.
 
Dù biết đường đi vất vả,

Nhưng không gì chùn bước chân Ta,

Vì đời, Ta nguyện dấn thân trọn

Cho người người lòng mãi đơm hoa.

Và từ đây, nguyện dấn thân trọn

Cho nụ cười nở mãi trên môi.

Cho nụ cười nở mãi trên môi...trên môi mọi người.

 

~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~

Giây phút thể nhập Tâm Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện thấy chúng sanh ai cũng có tiềm năng Giác ngộ, nhưng không hề hay biết, mãi trôi lăn trong sanh tử khổ đau. Ngay đó Đại bi Tâm xuất hiện, Thiền Sư Thích Diệu Thiện phát đại nguyện bước vào đời khai thị chúng sanh thể nhập Tâm Giác ngộ, giải thoát khổ lầm mê.

 

Đọc thêm về Nhân duyên ra đời bài hát “Nụ Cười Nở Mãi Trên Môi” do chính Thiền Sư Thích Diệu Thiện cảm tác.

Sau khi thể nhập Tâm Giác Ngộ, cùng năm đó, 2001, Thiền Sư Thích Diệu Thiện trở về Houston, khai thị giúp nhiều người nhận ra khả năng Giác ngộ nơi chính mình. Sau 2 năm tận tụy độ sanh, vì thấy đại chúng tha thiết cầu Giác Ngộ, Thiền Sư đã nhận lời thỉnh cầu ở lại Houston, thành lập Thiền Viện Phổ Môn năm 2003.

Năm 2004, có nhân duyên gặp Thiền Sư Thích Thông Hội cũng có cùng chốn về Giác ngộ, nên mời Thiền Sư Thích Thông Hội về Phổ Môn cùng hướng dẫn đại chúng. Suốt nhiều năm qua, hai Thiền Sư đã đi khắp nơi trên thế giới, lập đạo tràng tu học ở nhiều nơi, không ngừng khai thị và hướng dẫn cho mọi người không phân biệt tuổi tác, màu da, văn hoá, hay tôn giáo, hiểu, tin và nhận ra Tâm Giác Ngộ nơi chính mình. Năm 2013, nhận thấy duyên lành đã đến, hai Thiền Sư đã sáng lập Thiền Viện Suối Từ tại Dallas. Hiện nay, Thiền Sư Thích Thông Hội là Viện chủ Thiền Viện Suối Từ, Dallas, Texas.

Cuộc đời Thiền Sư Thích Diệu Thiện, từ khi sinh ra đến nay, chỉ là Giác ngộ giải thoát sanh tử và tiếp tục giúp cho tất cả mọi người Giác ngộ. 20 năm qua, Thiền Sư đã đến từng nhà, gặp từng người, mở nhiều đạo tràng, đi các nơi trên thế giới, tiếp xúc rất nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau...khai thị ở khắp mọi nơi, từ Thiền đường, nhà ga, trên xe, công viên, trên phà và ngay cả phòng ăn, nhà bếp....đâu đâu cũng là đạo tràng, đâu đâu cũng là chỗ để giúp người nhận ra và trở về với Tâm Giác Ngộ. Chính tình thương, mong mọi người trở về sống với Tâm Phật, Thiền Sư đã đi vào nội tâm của từng người, khai phá, giúp họ bật tung những lầm mê, đau khổ, từng bước, khai thị và điểm hóa, giúp họ nhận ra và thể nhập Tâm Phật Bất Sanh.

bottom of page