top of page

 

2020 Videos

TRƯỚC ÁNH SÁNG GIÁC NGỘ, SỰ THẬT SẼ HIỂN BÀY

Giá Trị Sự Sống Ở Đâu Khi Một Ngày Trôi Qua? Thiền Viện Suối Từ

Phật Đản 2020 - Trăn trở giải thoát sanh tử là sức bật đưa chúng ta thể nhập tâm Giác Ngộ

New Awake Tie Dye Project 2020 from Suoi Tu Meditation Center - Youth And Teen Program

"Awake Path" MV from Suoi Tu Mediation Center - Youth And Teen Program

Awake Spicy Noodle Challenge

Awake Gratitude Meal

Awake Car-Wash project from Youth and Teen in Suoi Tu Meditation Center

Lễ Rằm Thượng Nguyên 2020 - Thiền Viện Phổ Môn

bottom of page