top of page
Thay PM page.png

Giác ngộ thay đổi cuộc sống như thế nào?

245200984217186.jpg

Hỏi:  Dạ thưa, Thiền Sư có thể nói thêm về Giác Ngộ thay đổi cuộc sống như thế nào không?

Thiền Sư Thích Diệu Thiện trả lời:

Khi thể nhập Tâm Giác Ngộ, cuộc sống chúng ta hoàn toàn thay đổi, bởi vì, tất cả những câu hỏi về kiếp người mà chúng ta trăn trở từ lâu, nay đã có câu trả lời. Mọi người nghĩ sao khi Giác ngộ trả lời rõ ràng những câu hỏi này: Ta là ai, có mặt trên đời này làm gì?  Đâu là ý nghĩa cuộc sống? Do đâu, chúng ta chịu khổ? Tại sao có nhiều biến cố luôn xảy ra?... Khi đó, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, không căng thẳng, không xung đột, không còn nghi ngờ lầm lẫn. Chỉ thuần một niềm an lạc vô biên, trái tim rộng mở, niềm vui, sự viên mãn, từ bi và rõ ràng thường biết. Chúng ta nhìn thấy mọi thứ như chính họ là. Từ chúng ta, toát năng lượng sáng suốt, tràn đầy lòng bao dung, tươi vui, sống động, thong dong, tự do tự tại. Những tương giao luôn hài hòa, đầy hiểu biết và cảm thông. Năng lượng Giác ngộ linh hoạt, nhạy bén, ứng hiện tinh tường trong mọi tình huống. Chúng ta hoàn toàn là một con người mới. Đó là, nhờ vào Sức Mạnh Giác Ngộ. Khi nhận ra Tâm Giác Ngộ, chúng ta sẽ tin Giác ngộ là thật. Nhờ đó, chúng ta có động lực để bắt đầu cuộc hành trình tìm về thể nhập Tâm Giác Ngộ.

bottom of page