Trang Nhà | Thông Tin | Lịch Sinh Hoạt 2022

 
Lịch Sinh Hoạt 2022

KHÓA TU HỌC 14 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) Hoa Kỳ

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021

KHÓA TU HỌC 15 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) miền tây Hoa Kỳ

Thứ Bảy đến Chủ Nhật, từ ngày 2 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021

KHÓA TU HỌC 6 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) ở California

Thứ Năm đến Thứ Ba, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) ở Dallas, TX

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ 2022 - TẾT NHÂM DẦN

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 2 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL 2565 tại Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

ĐẠI LỄ VU LAN ở Phổ Môn, Houston - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 8 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng

ĐẠI LỄ VU LAN ở Suối Từ, Dallas - LIVESTREAM Facebook Thich Dieu Thien

Chủ Nhật, ngày 4 tháng 9 – 10:00 giờ - 11:30 giờ sáng