top of page

 

Khóa Tu Online

40-1.jpg

Kính thưa quý đồng hương, Phật Tử gần xa,

Trong cơn Đại dịch COVID 19, các Thiền sinh trong Tăng đoàn Phổ Môn - Suối Từ nhận rõ mình đang sống trong “Cõi Tạm”, sinh tử lúc nào cũng rình rập, không biết sẽ đến lúc nào và khi chết mình đi về đâu. Qua hình ảnh trăn trở, thôi thúc đến nỗi mất ăn, mất ngủ của Thiền sinh Liễu Tuệ và Thiền sinh Hội Đạo, muốn thể nhập Tâm Giác ngộ, nơi Không Sinh, Không Diệt, giải thoát cội nguồn khổ đau, sanh tử, là sức mạnh thúc đẩy mọi người đứng lên thỉnh cầu hai Thầy Giác ngộ mở khóa tu 1 ngày online.

Thấy sự tha thiết cầu thỉnh của các thiền sinh trong Tăng đoàn, Quý Thầy chứng minh và các khóa tu Giác ngộ online được ra đời vào Thứ Bảy hằng tuần bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và đó là:
 

Khóa Tu Giác Ngộ Online Kỳ 1 với chủ đề: “Sự Trăn Trở, Thôi Thúc Của Hoa Hướng Dương Muốn Tìm Về Mặt Trời Giác Ngộ”, ngày 28 tháng 3 năm 2020, gần 100 Thiền sinh của Tăng đoàn Phổ Môn - Suối Từ, ở Mỹ, Canada và Việt Nam.

Vì nhận được sự khai mở Tuệ Giác của hai Thiền Sư và mỗi ngày giá trị Giác Ngộ càng tăng dần đến tối thượng nên tất cả các Thiền Sinh tha thiết xin được tham dự liên tục các khóa tu online hằng tuần cho đến hôm nay đã hơn 80 kỳ Khoá Tu Online được diễn ra.

bottom of page