top of page

 

Công Quả Kết Duyên Giác Ngộ

Với tâm nguyện độ sanh rộng lớn chỉ mong giúp tất cả chúng sanh mau sớm nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ để giải thoát vô minh, tham ái và sân hận, có được Chơn hạnh phúc, Thiền Sư Giác Ngộ Thích Diệu Thiện luôn tạo duyên cho tất cả mọi người có cơ hội kết duyên Giác ngộ với Thiền Sư qua nhiều phương tiện khác nhau.

 

Phổ Môn luôn rộng mở đón chào tất cả quý đồng hương, Phật tử, Thiền sinh phát tâm đến làm công quả hàng tuần, thứ 7 (9:00am - 5:00pm), không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, màu da hay tôn giáo. Tùy theo sự phát tâm, khả năng và thời gian của mỗi người, quý Sư Cô sẽ giao công việc phù hợp để quý vị được kết duyên với Bậc Thầy Giác Ngộ.

 

Các em thanh thiếu niên học trung học có thể ghi danh làm công quả để kết duyên Giác ngộ và nếu trường học cần, Thiền Viện có thể cấp chứng chỉ “Volunteer Certificate” cho các em. Hằng tuần, chúng tôi luôn có các dự án bảo trì và phát triển Thiền Viện, cũng như các công việc chuẩn bị cho các buổi lễ hay events mà quý vị có thể phát tâm.

 

GHI DANH LÀM CÔNG QUẢ

 • Xin vui lòng đọc phần giới thiệu về làm công quả ở Thiền Viện Phổ Môn, để quý vị hiểu rõ hơn về mục tiêu, lợi ích cũng như các công việc ở Thiền viện mà quý vị có thể phát tâm.

 

 • Tất cả những người mới tham gia làm công quả phải điền mẫu Đơn Ghi Danh Làm Công Quả trực tuyến. Nếu quý vị gặp trở ngại với việc ghi danh trực tuyến, xin vui lòng gọi cho chúng tôi (281) 565-9718. Ghi danh làm công quả được mở ra trong suốt cả năm.

 

 • Người phát tâm làm công quả cần có số điện thoại hoặc email để cho phép chúng tôi liên hệ trực tiếp với quý vị về các việc liên quan đến làm công quả.

 

 • Các em dưới 18 tuổi phát tâm làm công quả phải cần có sự cho phép của cha mẹ hoặc phụ huynh và chữ ký đồng ý trên mẫu đơn ghi danh.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG ĐẶT RA

 

1) Làm công quả ở Phổ Môn sẽ được gì?

 

Ở Phổ Môn, tinh thần Giác ngộ là mục tiêu tu học và cũng là nền tảng cho mọi sinh hoạt của Thiền Viện, tất cả đều hướng mọi người đến Giác ngộ, giải thoát khổ tử sanh. Người đến Phổ Môn làm công quả sẽ được kết duyên Giác ngộ, với bậc Thầy Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện. Nhờ kết được duyên lành này, là cơ hội để chúng ta gặp gỡ bậc Giác Ngộ, để được khai mở Tuệ Giác, thoát khỏi cội gốc vô minh, tham ái và sân hận.

Trong đời này, để có ruộng Giác ngộ cho chúng ta gieo trồng, không dễ. Bậc Giác Ngộ là ruộng Giác ngộ quý nhất cho mọi người gieo trồng. Phát tâm dành thời gian và công sức của mình đến làm công quả ở Phổ Môn là sự đầu tư rất lớn cho chính mình. Không phải vì cầu được phước báo, bình an, may mắn trong tiền, tình, danh, lợi, hoặc mong đời sau được giàu sang hạnh phúc, mà mong được kết duyên với bậc Giác Ngộ, để sớm Giác ngộ, giải thoát khổ đau kiếp Con-Người.

Gieo nhân Giác ngộ, được quả Giác ngộ

 

Ở Phổ Môn, luôn lấy Giác ngộ làm nền tảng, và công việc chỉ là phương tiện bậc Thầy Giác Ngộ tạo duyên cho mỗi người cơ hội tu tập Giác ngộ, xã bỏ những mê chấp trong tâm. Mỗi lần làm việc là mỗi lần khám phá về mình. Trong năng lượng từ bi yêu thương của bậc Thầy Giác Ngộ luôn khai mở Tuệ giác cho mọi người và sự nhiệt tâm trợ duyên của quý Sư Cô, là những người đang đi trên con đường Giác ngộ, sẽ giúp chúng ta từng bước khơi dậy và nuôi dưỡng hạt giống Giác ngộ nơi chính mình.

 

Trong không gian tĩnh lặng, thanh tịnh, thiền vị của Thiền Viện, quý vị đến đây làm công quả sẽ cảm nhận được năng lượng hòa hợp và đoàn kết của một tăng đoàn Giác ngộ, không phân biệt người mới hay người cũ, cùng nhau tu học và sinh hoạt, nương tựa nhau, hỗ trợ nhau bay như một đàn chim hướng về bậc Thầy Giác Ngộ cầu giải thoát khổ đau.

 

2) Làm công quả phải cần bao nhiêu thời gian?

Tất cả thời gian và công sức đều tùy thuộc vào mức độ phát tâm của quý vị. Trên Đơn Ghi Danh Làm Công Quả có những khoảng thời gian cho quý vị chọn, hoặc nếu quý vị có lịch trình thời gian khác thì xin ghi vào phần ghi chú ở cuối đơn cho chúng tôi biết.

Trong trường hợp quý vị phải vắng mặt không đến làm công quả được, xin hoan hỷ gọi về Thiền Viện cho chúng tôi biết trước càng sớm càng tốt để chúng tôi biết kế hoạch công việc cho chu đáo.

3) Làm công quả gồm có những công việc gì?

Tùy theo sự phát tâm, khả năng, tuổi tác và sức khỏe của quý vị mà quý Sư Cô sẽ giao công việc phù hợp cho mình. Nếu quý vị có nhu cầu đặc biệt liên quan đến sức khỏe phải cho chúng tôi biết tường tận để chúng tôi sắp xếp công việc thích hợp cho quý vị.

 

Những công việc căn bản thường nhật của Thiền Viện bao gồm:

 • Dọn dẹp, lau chùi, quét dọn các khu vực như Thiền đường, trai đường, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà vệ sinh, v.v.

 • Cắt cỏ, trim cỏ, tỉa cây

 • Dọn dẹp sân vườn, chăm sóc và tưới cây cảnh

 • Sửa chửa điện, nước

 • Hỗ trợ làm mộc

 • Thu dọn khuôn viên Thiền Viện

 • Bảo trì xe của quý Thầy

 • Dọn dẹp nhà kho

 • Các việc lặt vặt sinh hoạt hàng ngày

 • Các dự án duy trì và phát triển Thiền Viện

 

Nếu quý vị có những kỹ năng hoặc chuyên môn mà quý vị nghĩ có thể phát tâm đóng góp sức mình, chúng tôi xin hoan hỷ đón nhận sự phát tâm của quý vị.

 

Để tìm hiểu thêm về các công việc ở Thiền Viện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

4) Làm thế nào để bắt đầu bước vào làm công quả?

Trước hết, xin quý vị điền Đơn Ghi Danh Làm Công Quả trực tuyến. Nếu quý vị gặp khó khăn điền đơn trực tuyến, xin gọi Thiền Viện (281) 565-9718. Sau khi Thiền Viện nhận đơn của quý vị, chúng tôi sẽ liên lạc hẹn quý vị đến Thiền Viện để dự buổi hướng dẫn cho người mới tham gia làm công quả. Sau đó quý vị sẽ bắt đầu làm công quả kết duyên Giác ngộ theo lịch trình thời gian quý vị phát tâm.

bottom of page