top of page

 

Chương Trình Thanh Thiếu Niên

​Chương trình Thanh Thiếu Niên tại Thiền Viện Phổ Môn được khai giảng mỗi năm 2 lần - mùa thu và mùa xuân. Thời gian sinh hoạt từ 11 giờ sáng đến 12:30 giờ trưa Chủ Nhật hàng tuần.

Hiện nay, Thiền Viện tạm dừng tổ chức các khóa tu học cho Thanh Thiếu Niên do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Thiền Viện sẽ thông báo khi bắt đầu nhận đơn ghi danh cho Khóa tu học tuổi trẻ. Mọi câu hỏi hoặc quan tâm xin quý phụ huynh vui lòng gọi về Thiền Viện Phổ Môn 281-565-9718.

GHI DANH trực tuyên cho CHƯƠNG TRÌNH TUỔI TRẺ

Với tâm nguyện độ sanh rộng lớn, Thiền Sư Thích Diệu Thiện bước vào đời khai thị và điểm hóa, giúp cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo, đặc biệt là các thế hệ tương lai, nhận ra và thể nhập Tâm Giác ngộ, Giải thoát sanh tử luân hồi để có Chơn hạnh phúc.

Từ năm 2014 Thiền Sư Thích Diệu Thiện mở ra chương trình Thanh Thiếu Niên nhằm giúp các em khám phá khả năng Giác ngộ, nhận ra và trở về sống với Tâm Trong Sáng nơi chính mình, giúp các em vững vàng và sáng suốt trong nội tâm để định hướng tương lai cho đời mình. Đây là hành trang quan trọng cần có để các em bước vào đời, mở ra cho mình một tương lai sáng lạng. Các em sẽ hiểu rõ về mình, từ đó hiểu và biết cảm thông cha mẹ và những người chung quanh. Từ đó, các em không còn là nỗi bận tâm, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ của phụ huynh. Đây là một sự đầu tư lâu dài cho con em chúng ta. Dù để lại cho con mình nhiều tiền của đến mấy không bằng giúp các em từng bước chân tỉnh thức, nhận ra được gia tài vô giá nơi chính mình, hưởng hoài không hề hết.

Chương trình tu học và sinh hoạt cho thanh thiếu niên (Youth and Teen Program) ở Thiền Viện Phổ Môn vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, dành cho các em tuổi từ 7 đến 18 do quý Sư Cô và Thiền Sinh nhiều năm tu học ở Phổ Môn đảm trách dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Thích Diệu Thiện. Đây là những học trò theo Thiền Sư tu học, nếm được hương vị Giác ngộ, có nhiều chuyển hóa nhiệm mầu trong nội tâm trên con đường tu học hướng đến Giác ngộ... từ đó phát nguyện mang tinh thần Giác ngộ, chia sẻ, hướng dẫn và giúp các em từng bước nhận ra và trở về sống với Tâm Trong Sáng nơi chính mình, có được niềm vui và Chơn hạnh phúc ở nhà, ở trường và ở khắp mọi nơi. Các hoạt động mỗi tuần rất có ý nghĩa và các bài học liên kết nhiều thể loại theo hướng dẫn của Thiền Sư Thích Diệu Thiện giúp các em dễ dàng nhận ra Tâm Giác Ngộ nơi chính mình. 6 năm qua, chương trình Thanh Thiếu Niên ở Phổ Môn diễn ra tốt đẹp, sống động, và thực tế đã đạt nhiều thành quả khả quan gây bất ngờ cho các bậc phụ huynh. Nhiều vị đã rất mừng vui khi thấy con em mình sau khi tham dự lớp học có sự thay đổi trong tánh tình cũng như trong cách ứng xử. Các em bớt đi tánh nhút nhát, trở nên dạn dĩ hơn, mạnh dạn chia sẻ ý kiến của mình trong lớp học. Còn các em quá hiếu động thì điềm tỉnh, hài hòa và biết lắng nghe hơn trong giao tiếp đời thường.

YOUTH & TEENS CLASS - SPRING SEMESTER 2018

Youth and Teens Semester Fall 2017

Youth and Teen Program

Thiền Viện Phổ Môn

New Awake Tie Dye Project 2020 from Suoi Tu Meditation Center - Youth And Teen Program

"Awake Path" MV from Suoi Tu Mediation Center - Youth And Teen Program

Awake Spicy Noodle Challenge

Awake Gratitude Meal

Awake Car-Wash project from Youth and Teen in Suoi Tu Meditation Center

bottom of page