top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Bước Chân Hoa Nở

~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~

Người xuất gia lập nguyện không chờ

Không chờ ngày tháng trôi qua mau

Không chờ tóc mây cài sương trắng

Và không chờ, không chờ duyên thắm nhạt phai màu.

Người xuất gia lập nguyện dứt trừ

Dứt trừ ân ái nẻo trầm luân

Dứt trừ tham sân và say đắm

Người quay về, quay về khám phá thân tâm.

Người pháp y ba mảnh

Tay bình bát dặm xa

Sống cuộc đời vô trụ

Tình yêu thương trãi dài

Người đi khơi mạch sống

Thân không vướng bụi hồng

Tâm nêu cao nguồn sáng

Đem pháp lạc truyền trao

Người xuất gia lập nguyện không nhà

Không nhà xây trên đất chấp ngã

Không nhà lợp mái ngói vô minh

Và không nhà, không nhà vương vấn chuyện vui buồn.

Người xuất gia lập nguyện không cầu

Không cầu đời sống trong phồn vinh

Không cầu danh vang và uy lớn

Mà mong cầu, mong cầu dứt hết khổ đau.

Người pháp y ba mảnh

Tay bình bát dặm xa

Sống cuộc đời vô trụ

Tình yêu thương trãi dài

Người đi khơi mạch sống

Thân không vướng bụi hồng

Tâm nêu cao nguồn sáng

Đem pháp lạc truyền trao

Người xuất gia lập nguyện không cầu

Không cầu đời sống trong phồn vinh

Không cầu danh vang và uy lớn

Mà mong cầu, mong cầu tất cả sống an vui.

bottom of page