top of page
3-TangDoanGiacNgoBar.jpg

 

Bài Viết của Thiền Sinh

Bài viết Báo Người Việt Cali_Page_1.jpg
Ngày 5 tháng 1 năm 2019

'Vầng Dương Giác Ngộ' đánh thức hạt giống Giác ngộ nơi mỗi người

Bài viết Tiệc chay Suối Từ 9Sep2018_Page
Ngày 9 tháng 9 năm 2018

Tiệc chay giới thiệu tinh thần Giác ngộ

TƯỜNG TRÌNH BUỔI LỄ VU LAN VÀ XUẤT GIA K
Ngày 19 tháng 8 năm 2018

Lễ Vu Lan và Xuất Gia Kết Duyên Giác Ngộ

Đọc thêm
Buổi Cơm Đoàn Tụ Đại Gia Đình Phổ Môn-1.
Ngày 15 tháng 7 năm 2018

Buổi Cơm Đoàn Tụ Đại Gia Đình Phổ Môn

Trại hè Thanh Thiếu Niên tại TVPM Jun 20
Ngày 23 tháng 6 năm 2018

Bài viết cảm nhận Trại hè Niềm Vui Giác Ngộ

Hai bậc Thầy Giác Ngộ khai thị tại Orang
Ngày 7 tháng 1 năm 2018

Hai Bậc Thầy Giác Ngộ khai thị tại Orange County

Bài Viết Phóng Sự Cảm Nhận Về Buổi Tiệc
Ngày 29 tháng 10 năm 2017

Bài viết phóng sự buổi Tiệc chay Phổ Môn - Suối Từ

bottom of page