top of page
Awake Tour.png

- Chào đón quý vị đến với Awake Tour "HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ" tại Thiền Viện Phổ Môn -

Hành trình Giác Ngộ là hành trình khám phá thế giới nội tâm của chính bạn. Chúng ta hiện đang sống trong thế giới tâm thức con người nên có vui buồn, giận hờn, thương ghét, lo lắng, sợ hãi… Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn không có niềm vui và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Chúng ta không hề hay biết có Thế Giới Giác Ngộ là nơi cho chúng ta an nhiên, thong dong, tự tại, không phiền não, không khổ đau, có hạnh phúc thật sự ngay trong cuộc sống này. Hành trình Giác Ngộ sẽ cho bạn biết vì sao con người lại có phiền não, khổ đau trong tâm và mở ra con đường Giác ngộ giải thoát khổ đau cho mọi người.

Giây phút thể nhập Thế Giới Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện thấy chúng sanh ai cũng có tiềm năng Giác ngộ, nhưng không hề hay biết, mãi trôi lăn trong sanh tử khổ đau. Ngay đó Đại bi Tâm xuất hiện, Thiền Sư Thích Diệu Thiện phát đại nguyện bước vào đời khai thị tất cả chúng sanh không phân biệt tuổi tác, màu da, văn hóa hay tôn giáo, nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ nơi chính mình, giải thoát khổ lầm mê.

 

Awake Tour "Hành Trình Giác Ngộ" là một phần gia tài Giác ngộ Thiền Sư Thích Diệu Thiện muốn trao tặng cho mọi người, như một lời giới thiệu giúp mọi người biết về Thế Giới Giác ngộ. Cách bố trí đặc biệt của mô hình khu vườn sẽ cho chúng ta cái nhìn và cảm nhận rõ hơn suốt chuyến tham quan. 17 điểm đặc trưng trong hành trình đã được xác định trên bản đồ này và trên các bảng chỉ dẫn trong khu vườn.

Xin mời quý vị tham gia chuyến tham quan khu vườn Hành Trình Giác Ngộ, cho mình cơ hội trải nghiệm hành trình trở về Thế giới Giác Ngộ. Điểm khởi hành là cột "Welcome" và tiếp tục đến cột 1, 2,....17. Xin quý vị nhấn vào mỗi cột trên bản đồ để đọc và cảm nhận.

AT.png
fb8ba57207ca179a899885ea8d6c7d3c.jpg

ĐIỂM KHỞI HÀNH

IMG_5908.JPG

Welcome

IMG_7936.JPG

1  -  Biển Sanh Tử

IMG_7933.JPG

2  -  Nguồn Sáng Chơn Như

IMG_7932.JPG

3  -  Gương Sáng Diệu Kỳ

IMG_5879.JPG

4  -  Nguồn Suối Từ Bi

IMG_5883.JPG

5  -  Diệu Dụng Độ Sanh

IMG_7938.JPG

6  -  Đại Nguyện Độ Sanh

IMG_7940.JPG

7  -  Chào Đón Mọi Người đến THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

IMG_7941.JPG

8  -  Ý Nghĩa 4 Bình Nước

IMG_7942.JPG

9  -  Mê Trận

IMG_7942.JPG

A  -  Sinh Ra và Lớn Lên

IMG_7942.JPG

B  -  Trường Học

IMG_7942.JPG

C  -  Sư Nghiệp Thành Công

IMG_7942.JPG

D  -  Gia Đình Hạnh Phúc

IMG_7942.JPG

E  -  Hình Tượng - Địa Vị Xã Hội

IMG_7942.JPG

F  -  Ngay Đây Bạn Có Trăn Trở?

IMG_7943.JPG

10  -  Căn Nhà Vô Minh

IMG_7499.JPG

11  -  Quyết Định

IMG_7500.JPG

12  -  Vườn Nghiệm

IMG_7947.JPG

13  -  Tạo Công Đức Vào Nhà Giác Ngộ

IMG_7502.JPG

14  -  Những Tiêu Chuẩn Qua "Cầu Giác Ngộ" - Cảm, Cầu, Nghi, Xả

IMG_5878.JPG

15  -  Qua "Cầu Giác Ngộ"

IMG_7936.JPG

16  -  Cửa Tâm Cầu Thỉnh

IMG_7937.JPG

17  -  Sự Khác Biệt Của Thế Giới Chúng Sanh và Thế Giới Giác Ngộ

bottom of page