• Thiền Sư Thích Diệu Thiện là một vị Thầy Giác Ngộ, là người sáng lập Thiền Viện Phổ Môn ở Houston, Texas vào năm 2003.
   

 • Sự khai thị và hướng dẫn của Thiền Sư đầy sáng tạo, nhạy bén, rất diệu dụng và sống động, dễ dàng thu hút người nghe, cho dù họ đang ở bất cứ trình độ tâm thức nào.
   

 • Các bài Pháp, dù ngắn hay dài của Thiền Sư luôn mới mẻ, đơn giản và thực tiễn nhưng đi thẳng vào lòng người, giúp họ đột phá nội tâm, tin và nhận ra mình có khả năng Giác Ngộ.
   

 • Ngay từ thuở nhỏ, Thiền Sư có những trăn trở, thao thức về cảnh đời biến đổi, khổ đau sanh tử.
   

 • Và đồng thời, Thiền Sư cũng biết rằng có một chốn về, nơi đó không có khổ đau, sống chết, chỉ có Chơn Hạnh Phúc và tự do tự tại. Tuy nhiên, Thiền Sư không biết làm thế nào quay về chốn đó.
   

 • Nỗi trăn trở luôn canh cánh trong lòng là động lực giúp Thiền Sư không ngừng tìm kiếm câu trả lời, trải qua nhiều năm tầm sư học đạo, trải qua biết bao gian lao khó nhọc, không tiếc thân mạng.
   

 • Cuối cùng, năm 30 tuổi, trong tận cùng của cuộc đi tìm chính mình, câu hỏi làm Thiền Sư thao thức, trăn trở bấy lâu đã bùng vỡ. Thiền Sư trở về và sống với Tâm Giác Ngộ trong từng phút giây.
   

 • Ngay phút giây thể nhập Tâm Giác Ngộ, Thiền Sư thấy rằng mỗi người đều có khả năng Giác ngộ, nhưng họ không biết, vì quá tin và bám chặt vào bản ngã của họ, họ lạc lối và tiếp tục quay cuồng trong bóng tối lầm mê, không thể nhìn ra sự thật, do đó không thể quay về Tâm Giác Ngộ.
   

 • Thiền Sư đã phát đại nguyện vào đời giúp tất cả chúng sanh khám phá, trở về và thể nhập Tâm Giác Ngộ nơi chính mình, giải thoát sinh tử luân hồi.
   

 • Từ đó Thiền Sư không ngừng khai thị và hướng dẫn cho mọi người không phân biệt tuổi tác, màu da, văn hóa, hay tôn giáo, đều nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ, giải thoát sanh tử luân hồi, để có Chơn Hạnh Phúc và tự do tự tại.

Giác ngộ như thế nào?
Giác ngộ như thế nào?
Trạng thái Giác ngộ
ra sao?
Sức mạnh Giác ngộ như thế nào?
Sự sống hằng ngày của bậc Giác ngộ
như thế nào?
Thiền sư Thích Diệu Thiện Giác ngộ khi nào?
123.jpg
Làm sao tin được Thiền Sư Giác ngộ?
red lily.jpg
Có ai theo Thiền sư tu học đã nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ chưa?
Hằng ngày Thiền Sư hướng dẫn Thiền chúng như thế nào?
Khai thị và điểm hóa của Thiền sư có gì đặc biệt?
Làm sao Thiền sư Thích Diệu Thiện có được diệu dụng này?
Tại sao cần Giác ngộ?
Làm sao người bình thường có thể
Giác ngộ?
IMG_4886.JPG

Ni Chúng Phổ Môn - Suối Từ

Thiền Sinh Nồng Cốt

Trung Tâm Giác Ngộ

Sinh Hoạt / Sự Kiện Sắp Tới

Thiền Viện Phổ Môn | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Thiền Viện Phổ Môn